Internasjonal reisestøtte

Den internasjonale reisestøtteordningen har som formål å støtte internasjonal aktivitet og deltagelse i forbundet. Hyperion ønsker å oppfordre tillitsvalgte i foreningene til å reise ut som fantastiske ambassadører til søsterforeninger i utlandet. Å hente impulser internasjonalt fra andre arrangementer og foreninger kan være kompetansehevende  og inspirerende, og med denne støtteordningen ønsker vi å legge mer tilrette for dette.

Alle Hyperions aktive medlemsforeninger, ved styret, kan søke internasjonal reisestøtte på vegne av sine medlemmer til deltagelse på internasjonale møter, seminarer, konferanser, studiereiser og delegasjonsreiser utenfor Norge for representere Hyperion internasjonalt. Foreninger kan søke om summer mellom 1000 og 10000 kroner, begrenset opp til 1000 kroner per deltager. Hver forening kan motta inntil 10.000 kroner per år. Søknader behandles løpende og ikke senere enn to uker etter at søknaden er innsendt. Midler vil utbetales etterskuddsvis etter at rapporteringsskjema og annen dokumentasjon er signert og mottatt av Hyperion.

Eksempler på internasjonale arrangementer Hyperion har vært på tidligere inkluderer Forum og Prolog, men hva som er mest relevant for deres tillitsvalgte vet dere best selv.

Søknadssum: kr 1.000 – 10.000
Frist: løpende

Målsetting:

Hyperions internasjonale reisestøtte har som formål å støtte internasjonal aktivitet og deltagelse blant Hyperions lokale tillitsvalgte.

Hvem kan søke?

Alle Hyperions medlemsforeninger kan søke. Det betyr at styret i foreningen formelt må vedta at foreningen skal søke støtteordningen for at Hyperion kan tildele penger.

Hva slags reisemål?

  • Den internasjonale aktiviteten det søkes for må gjelde barne- og ungdomsspørsmål.
  • Aktiviteten må være relatert til de fantastiske fritidsinteressene slik de er definert i Hyperions formålsparagraf.
  • Aktivitet som avholdes i Norden må ha innhold av internasjonal karakter og deltagere fra land utenfor Norden.

 

 


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑