Retningslinjer

Retningslinjer for Hyperions Internasjonale Reisestøtte

Vedtatt av Hyperions representantskap den 22.03.2014.

1 . Støtteordningens formål

Hyperions internasjonale reisestøtte har som formål å støtte internasjonal aktivitet og deltagelse blant Hyperions lokale tillitsvalgte.

2. Målgruppe for støtteordningen

Alle Hyperions aktive medlemsforeninger, ved styret, kan søke internasjonal reisestøtte til deltagelse på internasjonale møter, seminarer, konferanser, studiereiser og delegasjonsreiser utenfor Norge for representere Hyperion internasjonalt.

3. Søknadssum og saksbehandling

Foreninger kan søke om summer mellom 1000 og 10000 kroner, begrenset opp til 1000 kroner per deltager.
Søknader behandles løpende og ikke senere enn to uker etter at søknaden er innsendt. Midler vil utbetales etterskuddsvis etter at rapporteringsskjema og annen dokumentasjon er signert og mottatt av Hyperion.

4. Formelle krav til prosjektet

Den internasjonale aktiviteten det søkes for må gjelde barne- og ungdomsspørsmål.

Aktiviteten må være relatert til de fantastiske fritidsinteressene slik de er definert i Hyperions formålsparagraf.

Aktivitet som avholdes i Norden må ha innhold av internasjonal karakter og deltagere fra land utenfor Norden.

Alle søknader skal inneholde følgende:

  • En liste over representanter fra medlemsforeningen som skal delta.
  • Beskrivelse av den planlagte internasjonale aktiviteten.
  • Kontonummer støtten skal utbetales til.

Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑