Hyperion Øst

Hyperion Øst er Hyperions regionslag som fremmer fantastiske interesser i fylkene Akershus, Oslo og Østfold. Regionslaget søker fylkeskommunale midler til medlemsforeningene fra alle tre fylker og utbetaler disse til foreningene. Hyperion Øst har en egen prosjektstøtteordning kalt Prosjekt Øst hvor medlemsforeningene kan søke om midler til å gjennomføre prosjekter. For nyinnmeldte foreninger i Hyperion har Hyperion Øst en egen oppstartspott vi deler ut.

Saker som Hyperion Øst jobber for er blandt annet fylkes- og regionsreformen, å hjelpe foreningene med alt fra regnskap til å styrke den fantastiske interessen.
I september 2018 arrangerer Hyperion Øst sammen med medlemsforeningen KANDU og Hyperion, ei fantastisk festival for barn og ungdom i Kubaparken med mål om å gjøre de fantastiske interessene folkelig.

Styret i Hyperion Øst (2020- )

  • Maren Iren Vargan (leder)
  • Øyvind Skattum Vesteng (nestleder)
  • Rasmus Fægri

Styret i Hyperion Øst (2019-2020 )

  • Mathias F. Jørgensen (leder)
  • Lars O. G. Aamotsmo (nestleder)
  • Synne Neeb
  • Guro Bråthen Håkedal
  • Aurora Kobernus
  • Katie Buchanan
  • Emma Østhus (vara)
  • Ignacio Aguilera (vara)
Styret i Hyperion Øst (2018-2019 )
  • Aurora Leigh Kobernus (leder)
  • Katarina Torgersen (nestleder)
  • Anna Kärrstrand
  • Anton Ræder
  • Henrik Munthe-Kaas
  • Ignacio Aguilera
  • Norddin El Masoudi (vara)
  • Synne Neeb (vara)

   

  E-postadressen til Hyperion Øst er host@n4f.no. Du kan også finne dem på Facebook. Eller på Instagram med navnet @hyperionost.


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑