Sekretariatet

Sekretariatet er ansatte på kontoret til Hyperion og jobber sammen med Generalsekretær. Hyperion har 5 ansatte, i tillegg til generalsekretær.

Sammen med Generalsekretær består sekretariatet av organisasjonssekretær, regionssekretær, medlemssekretær, aktivitetssekretær og redaktør for Pegasus.

 


Simon Skjerven, generalsekretær 

Simon er generalsekretær og er ansvarlig for den daglige driften av Hyperion. Han er også sjef for resten av sekretariatet.

E-post: simons@n4f.no
Telefon: 936 85 231


Sindre Garret Lamvik Sollie, organisasjonssekretær

Organisasjonssekretæren bistår og jobber sammen med Generalsekretær med økonomi og administrasjon, samt forefallende arbeid.

E-post: sindre@n4f.no
Telefon: 905 51 892


Christine Adriane Svendsrud, regionssekretær

Regionssekretær følger opp regionslagene i Hyperion og fasiliterer for kommunikasjon med sentrale ledd.

E-post: christine@n4f.no
Telefon: 466 22 079

Mia Chamberlain, medlemssekretær

Medlemssekretær jobber med Hyperions medlemsystemer.

Epost: mia@n4f.no

Telefon: 458 04 076


Kristina Moe-Karlsen, aktivitetssekretær

Aktivitetssekretæren har ansvar for store deler av aktiviteten Hyperion arrangerer og Hyperions sosiale medier.

E-post: kristina@n4f.no
Telefon: 917 65 963

Lisa Zhuang, redaktør i Pegasus

Lisa jobber spesifikt for magasinet Pegasus, med koordinering av redaksjon og annet informasjonsarbeid.

E-post: lisa@n4f.no
Telefon: 950 72 366

 


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑