Lokale støtteordninger

Trenger din forening lokale støtte ordninger? Enten ta kontakt med deres lokallag eller regionssekretæren vår.

Lyst til å hjelpe oss forbedre denne siden? Send dem gjerne til regionssekretær.

NB: Denne siden er i en oppussingsfase, og vil bli forbedret i løpet av våren 2022.

Støtteordninger i Trøndelag & Møre og Romsdal

Scandichotels: Sponsorater

Scandic kan støtte prosjekter som ivaretar kjedens forretnings- og samfunnsprofil.

Støtter store og små samarbeidspartnere. Les informasjonen om sponsoratet nøye for nærmere informasjon om ordningen. For lag, foreninger og organisasjoner innen idrett og kultur samt andre kategorier kan søke.

Frist: Løpende

KLUBBEN.no

Lag, foreninger, bedrifter og privatpersoner kan søke Klubben.no
om aktivitetsstipend.

Stipendet utbetales i form av produkter til en verdi av 10.000kr, og ikke i form av penger.

Frist: 15.06.2021

SpareBank
1 SMN: Samfunnsutbytte

Bidrar foreninger med økonomisk støtte til aktiviteter og arrangementer
som skaper glede i lokalmiljøet.

Frist: 01.06.2021

Støtteordninger for foreninger i Møre og Romsdal

Sparebank 1 Søre Sunnmøre: DRIVKRAFT-midler

Lag og organisasjoner kan søke Sparebank 1 Søre Sunnmøre om prosjektmidler til ulike aktiviteter og prosjekter i lokalsamfunnet.

Midlene går til større og konkrete prosjekter med varig verdi og skal ha bred nytteeffekt i lokalsamfunnet.

Frist: 1. juli- 1. september

Romsdalsbanken: Gavefond

Gavefond er en støtteordning for alle lag, foreninger, kor og andre institusjoner i Romsdalsområdet

Eneste kravet som stilles er at formålet må være allmennyttig, for eksempel kulturarrangement, jubileumsaktiviteter, kunst og idrettsarrangement

Frist: 1. mai