Hyperion Vest

Hyperion Vest er Hyperions regionslag for fylkene Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Hyperion Vest ble opprettet i 2009 når Hyperion Hordalands årsmøte vedtok å utvide til å også dekke Sogn og Fjordane. Hyperion Vest dannet med dette grunnlaget for utviklingen over mot en regionslagsmodell i Hyperion som helhet. I 2013 ble også Rogaland innlemmet. Hyperion Vest søker fylkeskommunale midler til medlemsforeningene fra alle tre fylker og administrasjonstilskudd fra Bergen kommune.

Styret i Hyperion Vest består av:

  • Vincent Jalland (leder)
  • Ingrid Larsen Wiklund
  • Fredrik Schieldrop
  • Benjamin Aamodt
  • Oliver Aurora Sandane
  • Ingveig Alida Larsson

Regionslaget kan kontaktes på vest@n4f.no.

Hyperion Vest har kontor på Ungdomshuset 1880 i Bergen.

Her kan du se bilder fra Hyperion Vest sitt bidrag til borgertogene i Bergen og Haugesund.


Til toppen av siden ↑