Hyperion Vest

Hyperion Vest er Hyperions regionslag for fylkene Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Hyperion Vest ble opprettet i 2009 når Hyperion Hordalands årsmøte vedtok å utvide til å også dekke Sogn og Fjordane. Hyperion Vest dannet med dette grunnlaget for utviklingen over mot en regionslagsmodell i Hyperion som helhet. I 2013 ble også Rogaland innlemmet. Hyperion Vest søker fylkeskommunale midler til medlemsforeningene fra alle tre fylker og administrasjonstilskudd fra Bergen kommune.

 

Styret i Hyperion Vest 2020-2021:

 • Fredrik Schieldrop (leder)
 • Elida Odine Grøndahl
 • Dan-Eric Næss
 • Hånon André F. Knudsen

Styret i Hyperion Vest 2019-2020:

 • Ingveig Alida Larsson (leder)
 • Fredrik Schieldrop
 • Elida Odine Tinesdatter-Grøndahl
 • Oliver Aurora Sandane
 • Jøran Haukeland

Styret i Hyperion Vest 2018-2019:

 • Vincent Jalland (leder)
 • Ingrid Larsen Wiklund
 • Fredrik Schieldrop
 • Benjamin Aamodt
 • Oliver Aurora Sandane
 • Ingveig Alida Larsson

Regionslaget kan kontaktes på vest@n4f.no.

Her kan du se bilder fra Hyperion Vest sitt bidrag til borgertogene i Bergen og Haugesund.


Til toppen av siden ↑