Landstinget

Tid: 24. – 25. oktober 2020
Sted: 
Quality Hotel 33, Økern, Oslo

Landstinget er Hyperions øverste organ og har som oppgave å bestemme hovedlinjene i Hyperions drift påfølgende år. Landstinget finner sted hvert år før utgangen av oktober og alle medlemsforeninger i Hyperion kan stille med et antall delegater basert på foreningens antall enkeltmedlemmer.

På Landstinget velges ledelse for påfølgende år (sentralstyre og arbeidsutvalg), og det vedtas arbeidsprogram, politisk program og rammebudsjett. Landstinget er det eneste organet i Hyperion som kan endre vedtektene.

Oppdatert informasjon til Landstinget 2020 kommer løpende.

Høring: Forslag til nye styringsdokumenter for 2021

Hva betyr alle de rare ordene?

 


Til toppen av siden ↑