Landstinget

Tid: 28. – 29. oktober 2017
Sted: 
Radisson blu, Oslo Alna

Landstinget er Hyperions øverste organ og har som oppgave å bestemme hovedlinjene i Hyperions drift påfølgende år. Landstinget finner sted hvert år før utgangen av oktober og alle medlemsforeninger i Hyperion kan stille med et antall delegater basert på foreningens antall enkeltmedlemmer.

På Landstinget velges ledelse for påfølgende år (sentralstyre og arbeidsutvalg), og det vedtas arbeidsprogram, politisk program og budsjett. Landstinget er det eneste organet i Hyperion som kan endre vedtektene.

Sakspapirer

Les mer om praktisk informasjon

Les mer om landstingsforberedende kurs

Les om valg

Hva betyr alle de rare ordene?

 

Redaksjonskomiteenes innstillinger

 

endring.xyz

Valgkomiteens innstillinger

Representantskapet

 


Til toppen av siden ↑