Landstinget 2020

Landstinget

OBS: Landstinget blir i år avholdt digitalt. Mer informasjon blir lagt ut fortløpende. Påmeldingsfristen er fortsatt fredag 9. oktober klokken 23:59.

Tid: 24. – 25. oktober 2020
Sted:
Internett

Landstinget er Hyperions øverste organ og har som oppgave å bestemme hovedlinjene i Hyperions drift påfølgende år. Landstinget finner sted hvert år før utgangen av oktober og alle medlemsforeninger i Hyperion kan stille med et antall delegater basert på foreningens antall enkeltmedlemmer.

På Landstinget velges ledelse for påfølgende år (sentralstyre og arbeidsutvalg), og det vedtas arbeidsprogram, politisk program og rammebudsjett. Landstinget er det eneste organet i Hyperion som kan endre vedtektene.

Informasjon om koronatiltak: Vi regner med å gjennomføre Landstinget som et fysisk arrangement, og følger opp nøye med hotellet og Oslo kommune om smittevernstiltak. Det vil bli et litt annerledes Landsting, men forhåpentligvis ganske likt som tidligere år.

Oppdatert informasjon til Landstinget 2020 kommer løpende.

Vil du stille til valg på Landstinget? Les mer om valg og nominasjoner her!

Innkallinger og sakspapirer til Landstinget 2020

Hva betyr alle de rare ordene?

 


Til toppen av siden ↑