Alt du trenger å vite om Hyperion

… og de fantastiske fritidsinteressene!

Hva er Hyperion?

Hyperion er det norske forbundet for fantastiske fritidsinteresser.

Hyperion bruker begrepet “de fantastiske fritidsinteressene” om de interessene vi representerer. Interesseområdene omfatter bl.a. data, rollespill, laiv, brettspill, fabelprosa, miniatyrspill, cosplay og tilsvarende. Hyperion mener de fantastiske fritidsinteressene er blant vår tids mest utbredte ungdomsaktiviteter, og at det er viktig at det finnes gode arenaer for ungdom som til daglig engasjerer seg i fantasirike interesser. Fra kjellerstua til festivaler, i skogen eller i store lokaler møtes mennesker som skaper en ny virkelighet gjennom kreativitet og fantasi – Hyperion skal være der for å legge til rette for og inspirere folk i dette miljøet.

Foto: Olav Helland

Støtteorganisasjon

Hyperion organiserer ikke selv fantastiske aktiviteter direkte for sine medlemmer. Hyperion fungerer i stedet som en paraply- og støtteorganisasjon for medlemsforeninger som organiserer slike aktiviteter. Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion

Medlemsdrevet aktivitet

Hyperion organiserer ikke selv fantastiske aktiviteter direkte for sine medlemmer. Hyperion fungerer i stedet som en paraply- og støtteorganisasjon for medlemsforeninger som organiserer slike aktiviteter. Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion

En hjelpende hånd

Hyperion organiserer ikke selv fantastiske aktiviteter direkte for sine medlemmer. Hyperion fungerer i stedet som en paraply- og støtteorganisasjon for medlemsforeninger som organiserer slike aktiviteter. Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion

En landsomfattende organisasjon

Vi er organisert lokalt gjennom enkeltstående medlemsforeninger, regionalt ved regionslag, og sentralt ved et Landsting og dets valgte organer.

I 2019 hadde Hyperion 136 medlemsforeninger og i underkant 20’000 medlemmer i hele landet. Blant Hyperions større medlemforeninger finner man bl.a. Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom (KANDU), Torucon og Spillforeningen Arcon.