Fantastiske Fritidsinteresser

Hyperions øverste mål er å skape en framtid der fantasi, kreativitet, spill og historiefortelling har en sentral plass i kulturliv og samfunn, og skal i forlengelsen av dette ivareta og videreutvikle den fantastiske kulturarven.

De fantastiske fritidsinteressene omfatter alt fra dataspill til cosplay, superhelter til Pokémon og terninger til sopelimer.