Laiv og historiefortelling

Levende rollespill (populært kalt laiv) kan likne litt på improvisert teater, men er i hovedsak en form for historiefortelling i spillformat. Alle som er med på laiven har roller de går inn i, og interagerer med hverandre underveis.

Laiv er en historie som skapes for og av spillerne hvor de som deltar påvirker selv hva som skal skje, og hvor alle samtidig er tilskuere til hverandre og det som skjer, som også er tilfellet i andre former for rollespill. 

I laiv bruker man kostymer og gjenstander for å tre inn i rollen, og for noen er det å lage og sy dette selve hovedaspektet ved hobbyen. Andre synes det er gøy å rollespille, eller bare leve seg helt inn i en setting. Laiv kan gi en veldig autentisk opplevelse av hvordan det for eksempel var å leve i fortiden, men også i andre fiktive situasjoner. 

I Norge spilles det mange ganske ulike typer laiver. Grovt sett kan man dele laiver inn i to typer. De som varer noen timer, er begrenset til et ganske lite sted, og benytter enkle kostymer, og de som går over lengre tid (ofte dager), skjer over et større område, og benytter mer komplekse kostymer.

Finn en forening nær deg