Foreninger

Hyperion er en landsomfattende organisasjon for barn og ungdom som engasjerer seg i og skaper arenaer for de fantastiske fritidsinteressene.

Som enkeltperson kan man ikke bli direkte medlem i Hyperion, men kun gjennom en medlemsforening. Du kan enten melde deg inn i en medlemsforening, melde inn din forening eller starte din egen for så å søke medlemskap.

Alle medlemsforeningene vi har driver med en eller flere typer fantastiske fritidsinteresser. De har minst 5 medlemmer, og noen har opptil flere tusen. Noen foreninger har fast drift gjennom hele året, mens andre er bygget rundt et årlig arrangement.

Det er mange fordeler ved å være en medlemsforening. Man kan motta støttepenger, og man får tilgang til å leie utstyr som bil, kortterminal og lokaler. Det er ulike aktiviteter gjennom året dere kan være med på som for eksempel Hypercamp om sommeren. Alle medlemsforeninger kan sende delegater til Hyperions Landsting som er det årlige møtet der politikk,vedtekter og arbeidsprogram for det kommende året bestemmes og nytt styre velges. Alle medlemmer i foreninger kan stille som kandidater til verv i Hyperion.

Hyperion kan aldri blande seg inn i medlemsforeningenes interne anliggende, og skal aldri arrangere aktivitet som konkurrerer med aktiviteten til medlemsforeninger. Dette er forankret i Hyperions vedtekter. Alle foreninger som skal melde seg inn i Hyperion må være bygget rundt et demokrati der alle medlemmene kan være med og bestemme.

Finn din nærmeste forening