Hvordan stifte en forening

Hvordan stifte en forening, steg for steg guide:

1: Finn en gjeng

Samle noen venner på minst 5 personer under 26 år, såkalte støtteberettigede medlemmer. Steg 1 og 2 skjer gjerne litt paralelt.

2: Lag formålsparagrafen.

Finn ut hva dere vil at deres forening skal gjøre. Fantastiske fritidsinteresser er et ganske bredt/vagt begrep, og det er lov til å prøve seg med det meste. Aktivitet som minner om idrett kan skape komplikasjoner siden idretten har sitt eget forbund.

3: Ha stiftelsesmøte

Stift foreningen, dette består i hovedsak i å vedta noen vedtekter, og å velge et styre. Hyperions standardvedtekter er en grei mal, og de vil alltid bli godtatt som tilstrekkelig demokratiske. Husk å fylle inn all informasjon før dere sender dem inn. Minimum antall medlemmer i styret er to, og de kan maksimalt velges for to år av gangen.

Essensen av medlemsdemokrati er at alle medlemmene har reelle og like muligheter til å påvirke foreningen gjennom demokratiske prosesser.

Skriv et referat fra stiftelsesmøtet og oppbevar det på en sikker plass, gjerne ta vare på en kopi i tilegg.

4:  Kontingent og medlemsliste

Husk å samle inn kontingent (minimum 50 kroner) og medlemsinformasjon. Informasjon man må samle inn er fullt navn, fødselsdato, bostedsadresse og betalingsdato for kontigent.

Det er fornuftig å gjøre dette på stiftelsesmøtet, og deretter med en gang nye medlemmer tas inn. En ryddig medlemsliste fra starten av og vil bidra til å gjøre det enkelt. Medlemslistemal må brukes med mindre man har en avansert løsning som genererer lister Hypersys aksepterer.

5: Bli med i Hyperion

Søk medlemskap i Hyperion. Dersom dere har vedtatt noe som likner på standardvedtektene, eller har utformet gode og demokratiske vedtekter, og i tillegg har en medlemsliste i orden, vil dere med stor sannsynlighet bli godkjent som lokallag og motta en velkomstpakke fra Hyperion. Lurer dere på noe om å starte en forening ta kontakt med isaac@n4f.no.