Endringsmelding om foreningen din

Oppdaget du noe feil om din forening på våre nettsider?

Da kan du ta kontakt her, om det gjelder oppdatering av styre, kontaktinformasjon dere ønsker at Hyperion skal nå til dere, eller andre ting enn ekstern promotering må dere enten endre dette i HyperSys, eller ta kontakt på n4f@n4f.no.

NB: Dersom du skal oppdatere foreningens styre så må dette gjøres i HyperSys. Ta kontakt med medlemssekretær dersom dere sliter med dette.

Foreningsinfo -> Oppdatering

Står det noe feil om din forening du ønsker at vi skal oppdatere? Kanskje er det en feil link, feil kommune eller noe annet du vil vi skal presisere? VIKTIG: Dersom dette handler om oppdatering av foreningens styre så må dette gjøres i HyperSys. Ta kontakt med isaac@n4f.no om dere får problemer med dette. Ta kontakt her.