Landstinget

Hyperion sitt årsmøte og øverste organ.

Denne siden oppdateres fortløpende!


Landstinget er Hyperions øverste organ og har som oppgave å bestemme hovedlinjene i Hyperions drift påfølgende år.

Landstinget finner sted hvert år før utgangen av oktober og alle medlemsforeninger i Hyperion kan stille med et antall delegater basert på foreningens antall enkeltmedlemmer året før.

Landstinget er forbundets øverste myndighet, og skal blant annet behandle vedtekter, arbeidsprogram, politisk program, rammebudsjett og valg av tillitsvalgte for 2024. Foreninger mottar invitasjon og kan melde seg på gjennom Hypersys.

Sted: Quality Hotel 33
Tid: 28. – 29. oktober, 2023
Møtestart er klokken 09:00 lørdag 28. oktober.

Mer informasjon finner du i innkallingene som sendes til foreningene på e-post.

Spørsmål kan rettes til n4f@n4f.no.
Vel møtt!

Videre ned på siden finner du sakspapirer og innkallinger til Landstinget 2023, samt forslag til nye styringsdokumenter og skjema for innsending av forslag.

Innkallinger:

Økonomi

Valg

Valgkomiteen innstiller på valg av Arbeidsutvalget, Sentralstyret og Desisjonskomiteen. Sentralstyret innstiller på valg av Valgkomiteen.

For innstillingene fra valgkomiteen se sak 8 i sakspapirene. Sentralstyrets innstilling vil bli lagt frem på møtet.

Se listen over de nominerte til Landstinget 2023 her!

Her kan du lese kort om de innstilte kandidatene og finne de innstilte til valgkomiteen!

Forslag til nye styringsdokumenter

Sentralstyret har utarbeidet forslag til nytt arbeidsprogram, politisk program, organisatoriske retningslinjer og vedtektsendringer. Forslagene blir sendt ut til foreningene i andre eller tredje innkalling, og du finner dem med linjenummer her:

Skjema for endringsforslag

Alle medlemmer i Hyperion har mulighet for å sende inn egne forslag til styringsdokumentene. Forslag skal sendes inn digitalt via skjemaene nedenfor. Merk at fristen for å sende inn forslag til vedtektsendringer og saker er torsdag 28. september. De gjeldende vedtektene er å finne nederst på siden. Fristene for endringsforslag til programmene, organisatoriske retningslinjer og rammebudsjett settes i Landstingets tidsplan. De foreslåtte fristene er lørdag 28. oktober klokken 14:00 for forslag til arbeidsprogram og politisk program, og lørdag 28. oktober klokken 16:30 for forslag til organisatoriske retningslinjer og rammebudsjett.

Innkomne forslag på arbeidsprogram

Innkomne forslag på politisk program

Innkomne forslag på organisatoriske retningslinjer

Innkomne forslag på rammebudsjett

Forslaget til rammebudsjett, organisatoriske retningslinjer, politisk program og arbeidsprogram sendes ut i tredje innkalling, senest to uker før Landstinget. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med å sende inn forslag.

Redaksjonskomiteer under Landstinget 2023

Under Landstinget settes det ned to redaksjonskomiteer. Disse består av deltakere på møtet og innstiller på alle innkomne forslag til programmene, organisatoriske retningslinjer og rammebudsjett. Det er en komité for arbeidsprogram og organisatoriske retningslinjer, og en komité for politisk program og rammebudsjett. Redaksjonskomiteens innstilling blir publisert her underveis i møtet, straks redaksjonskomiteen er ferdig med sitt arbeid. Arbeidet foregår i hovedsak lørdag ettermiddag, etter at møtet er avsluttet.

Innstillinger på endringsforslag til arbeidsprogram

Innstillinger på endringsforslag til politisk program

Innstillinger på endringsforslag til organisatoriske retningslinjer

Innstillinger på endringsforslag til rammebudsjett

Ønsker du å sitte i en redaksjonskomité under Landstinget 2023? Du kan sende inn kandidaturet ditt her!

Bli med i Hyperion sin Discord: https://discord.gg/RWNXJSg