Landstinget

Hyperion sitt årsmøte og øverste organ.

Landstinget er Hyperions øverste organ og har som oppgave å bestemme hovedlinjene i Hyperions drift påfølgende år. Landstinget finner sted hvert år før utgangen av oktober og alle medlemsforeninger i Hyperion kan stille med et antall delegater basert på foreningens antall enkeltmedlemmer.

På Landstinget velges ledelse for påfølgende år (sentralstyre og arbeidsutvalg), og det vedtas arbeidsprogram, politisk program og budsjett. Landstinget er det eneste organet i Hyperion som kan endre vedtektene.

For mer informasjon kan man lese Hyperion sine vedtekter § 6.

Foreninger og andre organer mottar påmelding til Landstinget 2021 og kan melde seg på gjennom Hypersys.

Landstinget 2021

Sted: Quality Hotell 33
Tid: 30. – 31. oktober, 2021
Antatt møtestart er klokken 09:00 lørdag 30. oktober. Det vil gjennomføres landstingsforberedende kurs 29. oktober for alle som deltar på Landstinget for første gang.

Mer informasjon finner du i innkallingene som sendes til foreningene på epost, og på våre nettsider:  https://n4f.no/organisasjon/landstinget/.

Angående koronasituasjonen: Vi følger nøye med på myndighetenes råd fremover og planlegger enn så lenge at Landstinget gjennomføres mer eller mindre som normalt. Vi følger opp smittevernstiltak med hotellet.

Spørsmål kan rettes til n4f@n4f.no.
Vel møtt!

Høring om nye styringsdokumenter

Forslag til nye vedtekter, organisatoriske retningslinjer for 2022 og arbeidsprogram for 2022 er ikke klare til å sendes ut i andre innkalling, men vil komme til tredje innkalling, to uker før Landstinget. Vi ber derfor Landstinget og andre interesserte parter i å se på høringsnotatene fra i sommer. Forslagene presentert på Landstinget vil være ganske like som de dere finner på knappene under.