Kurstilbud

Hyperion jobber for at våren foreninger best mulige skal klare å arrangere fantastisk aktivitet, og vi står klare for å ruste aktive og tillitsvalgte til nettopp dette.

Kurs til tillitsvalgte og aktive

Hyperion tilbyr en rekke kurs til foreningsstyrer eller komiteer ved behov. Alle foreninger skal være best rusta til å skape den aktiviteten de selv ønsker, og det er sentralstyret tilgjengelig for. Om du ønsker et spesielt kurs kan ta du kontakt med styreleder.

Hyperlørdag

Hyperlørdag er en stor kursdag som foregår tre ganger i året, i Trondheim, Bergen og i Oslo. Her vil det bli kurs i alt fra forretningsdrift til hvordan være en mer inkluderende møteplass. Det er åpent for alle foreninger, og er sted for nye og gamle aktive å danne nettverk og utforske nye fritidsinteresser.

Kurs om fritidsinteresser

Ønsker du å lære deg å lage en egen kappe? Har du lurt på hvordan man egentlig kan spille rumpeldunk? Lyst til å lære nye tips og triks i Smash? På sommerleir, Hyperlørdag og andre arrangement så arrangerer vi kurs og panelsamtaler innenfor våre fantastiske fritidsinteresser.

Et trygt Hyperion

Nerdekulturen skal være en trygg og inkluderende plass for alle. Hyperion jobber for at alle foreninger og ledd av organisasjonen skal ha trygge rutiner. Dette gjør vi i samarbeid med Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner der Hyperion har Trygg-ambassadører som gjerne holder kurs for deres frivillige, eller hjelper til med å se over eller lage retningslinjer for en trygg forening.