Årsmøte: Hyperion Øst 2021

https://zoom.us/j/94583642252
PÅMELDINGEN ER STENGT

Årsmøte: Hyperion Øst 2021

Velkommen til årsmøte i Hyperion Øst.

Alle foreninger i Oslo og Viken vil kunne delta på årsmøtet il Hyperion Øst, som er regionlagets høyeste organ. Her velger man hvem som skal sitte i regionslaget sitt styre, hva som skal jobbes med den neste perioden og retningslinjene for Oslo-støtta.

Sakslisten er som følger

1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Kontingent
4. Regnskap og budsjett
5. Fordeling av offentlig tilskudd
6. Retningslinjer for fordeling av Oslo-støtte
7. Arbeidsprogram
8. Vedtektsendringer
9. Valg
10. eventuelt

Dersom du ønsker å være delegat på årsmøtet, må du kontakte foreningen du er medlem i og styret må bli enig i at du kan delta.

Møtet vil foregå over Zoom her.