Ekstraordinært årsmøte i Hyperion Vest

Clarion Collection® Hotel Havnekontoret
PÅMELDINGEN ER STENGT

Ekstraordinært årsmøte i Hyperion Vest

Ærede medlemsforeninger i Hyperion Vest’


Det kalles herved inn til ekstraordinært årsmøte i Hyperion Vest den 7. november klokken 12:00 etter innkalling fra arbeidsutvalget i Hyperion. Møtet vil finne sted på Clarion Collection Hotel Havnekontoret i Bergen.

Etter vedtektene til Hyperion Vest §3, ledd g står det “Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom regionstyrets, minst 1/3 av lokallagene, eller Hyperions Desisjonskomite eller Arbeidsutvalg krever det. Kun saker nevnt i innkallingen kan tas opp på ekstraordinære årsmøter. Med unntakene nevnt her bruker man ellers reglene for ordinære årsmøter.” Det vil kun være en sak som tas opp i tillegg til konstitueringen, nemlig valg av styre i Hyperion Vest

Det ble ikke valgt inn et styre til Hyperion Vest ved forrige ordinære årsmøte den 21. mai 2021, og det skal dermed velges inn et nytt styre nå i november.

Dersom du eller noen andre i din forening er interessert i å stille til valg i Hyperion Vest, eller lurer mer på ta kontakt med styreleder i Hyperion Vincent Mainardi på vincent@n4f.no, 41493326 eller vincentm#1014 på Discord. 

Fordelingsnøkkel for delegater på Årsmøter er basert på antall medlemmer en forening hadde i 2020 og er som følger:

5-24 medlemmer: 1 delegat.
25-99 medlemmer: 2 delegater.
100-199 medlemmer: 3 delegater.
200 eller flere medlemmer: 4 delegater.