Representantskapet RS0221

Slemdalsveien 15, 0369 Oslo
PÅMELDINGEN ER STENGT

Representantskapet RS0221

Representantskapet RS0221

Representantskapet til er øverste myndighet i Hyperion mellom to Landsting og har som hovedoppgave å legge de strategiske føringene for de øvrige sentrale organene og å fatte alle vedtak av stor betydning.

Alle foreninger som hadde tre eller flere delegater på Landstinget 2020 vil kunne sende delegater på RS0221. I tillegg så kan hvert regionsslag sende opp til to delegater hver.

Innkalling til RS0221 vil komme i starten av august 2021. I år forventes det diskusjon om hvordan Hyperion skal behandle medlemstall for 2019 opp mot fordeling av Frifond, demokratisk representasjon på Landstinget, og andre øvrige innstiller representantskapet skal gjøre i forkant av Landstinget 2022.

Alle relevant organer vil ha mottatt en påmeldingslenke på mail, men kan melde seg på her. Husk å sjekk om din forening kan sende delegater eller ikke.

Arrangementet avholdes på Lillesalen på Chateau Neuf i Oslo. Det er anledning for å delta digitalt. Finner du ikke frem eller har andre spørsmål på dagen kan du ringe Generalsekretær Felix Volpe på 46 95 06 65.