Representantskapet RS0221

Kolstadgata 1, 0652

Representantskapet RS0221

Uformell innkalling til Hyperion sitt andre representantskap høsten 2021.

Representantskapet til er øverste myndighet i Hyperion mellom to Landsting og har som hovedoppgave å legge de strategiske føringene for de øvrige sentrale organene og å fatte alle vedtak av stor betydning.

Alle foreninger som hadde tre eller flere delegater på Landstinget 2020 vil kunne sende delegater på RS0221. I tillegg så kan hvert regionsslag sende opp til to delegater hver.

Innkalling til RS0221 vil komme i starten av august 2021. I år forventes det diskusjon om hvordan Hyperion skal behandle medlemstall for 2019 opp mot fordeling av Frifond, demokratisk representasjon på Landstinget, og andre øvrige innstiller representantskapet skal gjøre i forkant av Landstinget 2022.