Representantskapsmøte RS0223

Kolstadgata 1, 0652 Oslo
PÅMELDINGEN ER STENGT

Representantskapsmøte RS0223

Etter vedtektens § 8-4 skal det avholdes minst to representantskapsmøter mellom hvert ordinære Landsting. Årets første møte i Representantskapet ble avholdt 26. mars 2023, og Sentralstyret har kalt inn til årets andre møte 27. august 2023. Foreninger én representant i Representantskapet med møte-, tale-, forslags- og stemmerett for hver tredje landstingsdelegat foreningen hadde foregående år, oppad avgrenset til tre representanter. I tillegg har to representanter fra hvert regionslag møte-, tale-, forslags- og stemmerett. De foreningene og organene med møterett i Representantskapet har fått egen innkalling på e-post.