Åpent for nominasjoner til Landstinget 2023!

Nominasjonsfrist

Fristen for å nominere kandidater til valg er 28. september 2023. Det å nominere binder ingen til å faktisk delta i valget, men gir muligheten for å stille. Er du usikker på noe kan du ta kontakt med valgkomiteen på valg@n4f.no.

Etter nominasjonsfristen vil en liste over alle nominerte bli publisert på Hyperions nettsider. Valgkomiteen gjennomfører intervjuer fortløpende, og vi anbefaler derfor at aktuelle kandidater nomineres så raskt som mulig. Jo tidligere nominasjonene kommer inn, jo raskere kan komiteen ferdigstille innstillingen.

Har du lyst til å stille til valg, men er usikker på hva det innebærer, kan du gjerne ta kontakt med valgkomiteen eller kontoret.

Dersom du ønsker å stille til valg som valgkomitémedlem det neste året er det sentralstyret i Hyperion som innstiller på det. Nominasjoner sendes via et eget skjema som du finner i lenken øverst i denne artikkelen. Der finner du også informasjon om de ulike vervene og organene.

Lykke til og godt valg!

Forklaringer: