Endelig en kulturmelding for barn og unge!

Fredag 19. mars ble barne- og ungdomskultur meldinga presentert for første gang i Norge! Denne meldinga kan dere selv lese her. Det finnes også en kortere versjon for yngre lesere her!

Gaming og digital kultur er også barne- og ungdomskultur!
Hyperion er glad for å høre at kulturministeren sier at geografi ikke trenger å være et hinder for å delta på aktivitet under Kulturtankens Årskonferanse i dag. Kultur og fritidstilbud er like viktig for barn- og unge enten det foregår på nett eller fysisk.

-Det er også gledelig å lese at Regjeringen er enig i at gaming er med på å gi god sosial kompetanse og mestring, både digitalt og fysisk, sier styreleder Vincent Mainardi.

-Med gaming og dataspill som en av de største fritidsinteressene i Norge er det derimot skuffende at det ikke er et større oppfølgingsansvar fra nasjonalt hold til hvordan man bedre kan skape møteplasser for unge som driver med datakultur, og at dette ansvaret er satt til kommunen, sier Mainardi.

Hyperion skal sammen med KANDU, Ungdom og Fritid, Tverga og UKM på oppdrag fra Kulturdepartementet skrive en veileder for blant annet kommuner men også andre aktører i hvordan skape bedre møteplasser for digital kultur. Det er viktig at det blir satt av ressurser til oppfølging av denne veilederen, men også at det kommer flere tiltak fra nasjonalt hold som kan bidra til å sikre flere møteplasser for barn- og unge som driver med digital kultur. 

Ikke nok fokus på de mindre aktørene og grasrota!
Det burde lønne seg å organisere seg og ha et fokus på inkludering og involvering av unge. Frivillige organisasjoner, lag og foreninger som legger inn en ekstra innsats for involvering av unge medlemmer bør bli belønnet for dette, og burde ikke måtte konkurrere mot større aktører som unngår dette. Frivillige lag og foreninger står som det tredje største fritidsarrangøren for skoleelever i Norge, og det er behov for en større satsning for at unge selv skal kunne skape aktivitet til sine egne fritidsinteresser.

-I Kulturministerens presentasjon av Stortingsmeldingen var det også et stort fokus på talent og videreutvikling av fritidsinteressene sine, men det er viktig å huske at det skal være gøy å drive med en hobby, og da skal man ha anledning til å delta på de fritidsaktivitetene man selv vil uten konkurranseperspektivet, og vokse i sitt eget tempo, mener Mainardi.

Fritidsinteresser er i stadig endring
Kulturministeren sa i dag at han «ønsker at alle barn og unge skal få delta på de fritidsaktivitetene de vil delta på». Dette er Hyperion helt enig i, men for at barn og unge skal kunne delta på fritidsaktivitetene de vil delta på, må man åpne for at barn og unges interesser også er gyldige. Med unntak av en støtteordning til digital formidling av kultur, gir Barne- og ungdomsmeldingen kun støtte til etablerte kunstordninger og videreutvikling av disse. Slik legger den ikke nok til rette for ny kultur kan oppstå.

Barne- og ungdomskulturen er i konstant endring. Dette kan man se gjennom overgangen fra TV til strømmetjenester, overgang til sosiale medier og fra Facebook til Snapchat.  Fritidsinteressene til barn- og unge er i konstant endring, og det må tilrettelegges for. Der Stortingsmeldingen i dag har et massivt fokus på digitale virkemidler, så er fokuset på nye utradisjonelle fritidsinteresser som rollespill, brettspill eller cosplay og fandom kultur ikke tilstede.

-Datakultur er en av de største fritidsinteressene i dag, og det er på tide at det blir anerkjent som en viktig del av ungdomskulturen, men hvem vet hva morgendagen vil bringe. Vi trenger en barne- og ungdomspolitikk som er tilpasset stadig nye fritidsinteresser, understreker Mainardi.

Denne artikkelen ble originalt skrevet på vår gamle nettside 19. mars 2021.