Dette skjedde på Landstinget 2022

Ærede medlemsforeninger, regionslag og aktive i Hyperion.

Enda et Landsting ble gjennomført 29-30 oktober, og for de som ikke tok del eller ikke husker alt som ble votert om, så er de viktigste sakene og vedtakene oppsummert her!

Nytt Styre!

Som alltid ble det avholdt valg hvor et nytt sentralstyre for 2023 ble valgt!

Vi ønsker det nye sentralstyret masse lykke til med det kommende året!:)

Det nye styret er som følger:

Leder:
Mathias Jørgensen

1. nestleder
Christiane (Chris) Tekshov

2. nestleder
Lars Oliver Gjersøyen Aamotsmo

Sentralstyret
Hanne Heisholt
Henrik Kristoffersen
Ingveig Alida Larsson
Martin Karal
Sara Frønningen Bell
Erling Petter Hæsken Trones
Kristian Gleditsch

Sentralstyret 2023
Fra øverst venstre: Hanne Heisholt, Chris Tekshov, Sara Bell, Martin Karal, Mathias Jørgensen, Inveig Larsson, Kristian Gleditsch (Ikke tilstede: Lars Aamotsmo, Erling Trones og Henrik Kristoffersen)

I tillegg ble det avholdt valg til Desisjonskomiteen og Valgkomiteen.

Til desisjonskomiteen ble Audun Elvanes og Mathias Lien valgt inn for to år.

For valgkomiteen i 2023 ble Eina Jørgensen, Vincent Mainadri, Erik Vågslid, Max Hauge og Helle Munthe-Kaas valgt.

Nye styringsdokumenter

Det ble også vedtatt nye sentrale styringsdokumenter som legger føringer for driften av forbundet, og gir sentralstyret retning og prioriteringer for arbeidet i 2023:

Vi gleder oss masse til Hyperion-året 2023! Og vi håper dere, de fantastiske foreningene, vil invitere oss på masse foreningsbesøk og kursing gjennom året. Ikke minst er vi veldig spente på å se all den fantastiske aktiviteten og alle arrangementene dere skal avholde.

Men, 2022 er ikke ferdig helt enda. VELDIG VIKTIG at alle husker å fylle ut rapporten og akseptskjema for frifond i Hypersys innen 30. november! Spørsmål kan sendes til Generalsekretær Felix på felix@n4f.no eller Medlemsekretær Mia på mia@n4f.no. Også mulig å stille spørsmål i Discord kanalen vår, og haster det veldig finnes telefornnummerne til Felix og Mia under “Kontakt oss” på nettsiden.

Hilsen Helle og Mathias, avtroppende og påtroppende Leder:)