Et åpent brev til statsministeren

I VG 22. juli, fra statsministeren; “Vi har ikke gjort nok når vi ser at det er et voksende miljø. Vi har gjort mye, men jeg leter gjerne etter enda bedre virkemidler, særlig for å nå de som sitter på gutterommet, driver med gaming og kommer inn i ekstreme miljøer. Vi må finne de gode indikatorene på hvordan vi hjelper de” kan det oppleves som om statsministeren sier at barn og unge, særlig gutter, som gamer blir ekstremister. Det er et bilde vi ønsker å nyansere da dette ikke gjelder for majoriteten av norsk ungdom.

Vi i Hyperion er en organisasjon som jobber hardt daglig for å skape trygge og gode rammer rundt fantastiske fritidsinteresser, inkludert gaming og digital kultur. Med nesten 20.000 medlemmer favner vi et bredt og spennende spekter. 

Vi ønsker med dette å tydeliggjøre og presisere at det som er en stor del av veldig mange menneskers fritidsinteresser og selvrealisering ikke er en ekstremist-maskin. Vi skjønner også at statsministerens intensjon mest sannsynlig ikke var ment for å insinuere at 86 prosent av barn og unge mellom 9-18 år som driver med dataspill er i samme risiko for å bli rekruttert ekstreme miljøer (Medietilsynet, delrapport 3, gaming og pengebruk).

Så hvis vi tar utgangspunkt i at statsministeren ikke mente å generalisere en hel gruppe, men faktisk peke på noe som vi også synes at er viktig, nemlig det å kunne jobbe forebyggende mot ekstremisme av alle slag så heier vi hemningsløst på det.

Vi, som mange andre, arrangerte sommerleir for 10 år siden, og vi arrangerer sommerleir i år også. Vi, som mange andre, har både deltakere, frivillige og pårørende som er berørt av handlingene som rystet landet for 10 år siden. Også i år.

Derfor velger vi å se på statsministerens uttalelse som en fin anledning til å starte en dialog rundt hvordan vi som organisasjon kan bidra med fagkunnskap, innsikt og dialog for at vi sammen kan jobbe forebyggende mot ekstremisme.

Da er det behov for å påpeke at statsministeren trakk en svært uheldig parallell mellom barn og unges største fritidsinteresse uten å konfrontere den reelle underliggende problematikken og faktoren i radikalisering.

Vi ønsker dermed å avslutte vår kommentar til statsministerens viktige minnetale med å invitere dem til en dialog om hvordan vi må slutte stigmatiseringen av en fritidsinteresse for en stor majoritet av barn og unge, og hvordan vi kan sørge for det trygge sikkerhetsnettet og rammeverket for barn og unge som vokser opp i en digital hverdag.

-Vincent Adrian Mainardi
Styreleder i Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser