Hyperfondet restmiddelrunde!

For en siste gang er Hyperfondet tilbake og dere kan søke på penger til deres prosjekt!

Potten vi nå skal dele ut er restmidlene fra utdelingene vi hadde i 2020 og 2021, så det er totalt mindre penger til utdeling denne gangen en det har vært tidligere. Derfor er det valgt å sette øvre grense på søknaden til 30 000 kroner.

MEN! Denne gangen ønsker vi å bli kvitt pengene, så send gjerne inn flere søknader eller send inn en søknad hvor dere trenger mer enn 30 000 til prosjektet. Om dere sender inn flere søknader eller en søknad hvor dere kan trenge mer enn 30 000, husk å lag en prioritering av søknadene eller punktene i den ene søknaden tilfelle vi ikke kan tildele alt.

Søknadsfristen er 31. mai 2023 så søk i vei!

Hyperfondet – prosjektstøtten

Hyperfondet er Hyperions prosjektstøtte, og har som formål å støtte videreutvikling av arrangementer og større prosjekter i Hyperions medlemsforeninger. Støtteordningen finansieres med midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

Alle aktive medlemsforeninger i Hyperion kan søke om støtte til tiltak og investeringer som styrker og utvikler sine arrangementer, for eksempel innkjøp av utstyr til datatreff og lignende. Foreningen må ha betalt forbundskontingenten for året før for å kunne motta støtte. Støtten gis kun som prosjektstøtte og skal kun brukes på formålet til prosjekt – det vil si at pengene ikke kan brukes til ordinær drift.

Midler fra Hyperfondet skal heller ikke brukes til oppstart av nye prosjekter. Dersom du ønsker tilskudd til å starte et nytt prosjekt anbefaler vi at du søker Sparebankstiftelsen DNB direkte, eller gjennom andre egnede støtteordninger.

Hvem kan søke?

Alle medlemsforeninger i Hyperion som har betalt forbundskontingenten for fjoråret kan søke støtte. Støtten det søkes om må gå til et konkret prosjekt som må svare på følgende krav:

Barn og unge er her definert som personer under 26 år.

Midler fra Hyperfondet vil kun bli utbetalt til bedriftskonto tilhørende foreningen.

Hvor mye kan vi søke om?

Hvert prosjekt kan søke om mellom 10 000 og 30 000 kroner.

Når er søknadsfristen?

Hyperfondet har søknadsfrist 31. mai 2023.

Hva kan midlene brukes til?

Midlene skal gå til å styrke og videreutvikle eksisterende prosjekter, og skal derfor brukes på varige investeringer. Midler fra Hyperfondet kan ikke brukes til følgende:

Dersom pengene ikke brukes opp skal disse tilbakeføres til Hyperion. Hvis pengene brukes i strid med retningslinjene til støtteordningen kan Hyperion kreve tilbake beløpet i sin helhet.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde følgende:

Foreningen er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon. Alle foreninger som mottar støtte fra Hyperfondet plikter å levere en rapport med informasjon om planlegging og gjennomføring av prosjektet, samt godkjent regnskap for prosjektet. Rapporten skal leveres senest innen 2 måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Trenger du hjelp til å søke?

Vi tilbyr gjerne veiledning i forkant av søknadsfristen. Ta gjerne kontakt med oss om du trenger hjelp til å fylle ut søknaden!

Retningslinjer

Det er viktig at du leser nøye gjennom retningslinjene før du søker. De finner du her.

Hvordan søker jeg?

Søknaden skal leveres digitalt gjennom søknadsskjemaet her.