Hyperion søker Generalsekretær

Hyperion søker en Generalsekretær til en 100% stilling.

Er du interessert i en jobb med mange interessante og varierte arbeidsoppgaver i et fleksibelt og ungt arbeidsmiljø? Vil du få betalt for å arbeide med dine egne interesser og mer?

OM HYPERION:

Hyperion er den nasjonale paraplyorganisasjonen for foreninger som driver med fantastiske fritidsinteresser. Dette inkluderer datatreff, rollespill, cosplay, fantasylitteratur, film, brettspillfestivaler m.m. Hyperion forvalter frifondmidler fra LNU, støtter drift av medlemsforeningene, og driver andre prosjekter som sommerleir og kurs for medlemmer. 

Hyperion representerer litt under 20 000 barn og unge fordelt på ca. 150 foreninger rundt om i landet. Forbundet har kontorlokale på Tøyen i Oslo, der generalsekretæren vil jobbe med arbeidsutvalget, ansatte i sekretariatet og øvrige tillitsvalgte.

OM STILLINGEN: 

Generalsekretæren står ansvarlig for daglig drift av Hyperion, herunder arbeidsgiver-, personal- og økonomiansvar. Generalsekretæren er ansvarlig for Hyperions oppgaver slik de er nedfelt i Hyperions vedtekter, arbeidsprogram og andre sentrale vedtak. Generalsekretæren skal bistå arbeidsutvalget og sentralstyret til Hyperion i gjennomføringen av sine oppgaver og fungerer som sekretær for disse organene. Du får jobbe sammen med engasjerte ansatte og tillitsvalgte, og passe på at ungdommer i hele Norge får engasjere seg i sine interesser.

Generalsekretæren må være strukturert og hjelpsom i sitt arbeid med svært varierte oppgaver. Stillingen er en åremålsstilling på tre til fem år. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. 

Generalsekretæren sin øverste overordnete vil være arbeidsutvalget i Hyperion ved leder.

VI SØKER DEG SOM:

VI TILBYR:

KRAV TIL SØKER:

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

Stillingen lønnes etter avtale med startlønn fra 393 854 kr til 417 240 kr.  

SØKNADSFRIST: 06.11.2022

OMFANG: 100%

TILTREDELSE: Desember/januar, etter avtale.

ARBEIDSSTED: Oslo, Kolstadgata 1, Frivillighetshuset

KONTAKTPERSON: Helle Munthe-Kaas, 976 111 70

Søknad med CV sendes til helle@n4f.no, bruk “Generalsekretær” i emnefeltet.  Attester og vitnemål vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju.