Hyperion søker organisasjonsrådgiver

Hyperion søker organisasjonsrådgiver!

Vi har utvidet stillingen av organisasjonssekretær til å bli en organisasjonsrådgiver!

Organisasjonsrådgiveren vil ha ansvar for oppfølging, rådgivning og utvikling av organisasjonen, herunder bistå ledelsen med utforming av intern, ekstern og politisk kommunikasjon. Organisasjonsrådgiveren er ansvarlig for at Hyperions ledelse er oppdatert på relevant politisk dagsorden og får tatt del i diskusjonene.

Organisasjonsrådgiveren skal også bistå med intern oppfølging av de større nasjonale interessefeltene Hyperion representerer og andre mindre administrative oppgaver.

VI SØKER:

Hyperion søker en motivert medarbeider med bred organisasjonserfaring, som skal passe inn i et ungt arbeidsmiljø. Initiativ og evne til å jobbe selvstendig er en fordel i stillingen.

VI TILBYR:

Hyperion er en av Norges raskest voksende barne- og ungdomsorganisasjoner, og arbeidslivet på kontoret er preget av stadig nye utfordringer blant noe rutine. Du får jobbe sammen med engasjerte ansatte og tillitsvalgte, og passe på at ungdommer i hele Norge får engasjere seg i sin hobby.

KRAV TIL SØKER:

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

TEKNISK:

Stillingen er en fast stilling i 100% og lønnes etter lokale avtale med startlønn fra 321 400 til 339 576.

Om arbeidsgiveren

Hyperion er den nasjonale paraplyorganisasjonen for foreninger som driver med fantastiske fritidsinteresser. Dette inkluderer datatreff, rollespill, cosplay, fantasylitteratur, film og mer. Hyperion forvalter frifondmidler fra LNU, støtter drift av medlemsforeningene, og driver andre prosjekter som sommerleir og kurs for medlemmer.

Hyperion representerer i underkant av 20 000 barn og unge fordelt på ca. 150 foreninger rundt om i landet. Forbundet har kontorlokale på Tøyen i Oslo, der generalsekretæren jobber med arbeidsutvalget, fem ansatte i sekretariatet og øvrige tillitsvalgte.