Intervju med et sentralstyremedlem

Fristen for å stille til valg i Hyperion er 30. september. Vi har intervjuet sentralstyremedlemmet Max, sentralstyremedlemmet Audun og nestleder Laila om hvordan det er å være med i sentralstyret til Hyperion. Finn mer om valg i Hyperion her: https://n4f.no/valg/

Max

Navn: Max Lunde Hauge. Alder: 25 år. Fartstid i sentralstyret: 2 år som sentralstyremedlem

Hvorfor ville du bli tillitsvalgt i Hyperion?

Fritidsinteressene Hyperion representerer har vært en stor del av min ungdomstid. Jeg ønsker at enda flere skal få muligheten til å delta på og organisere aktivitet for disse interessene. En egen arena hvor man som ungdom får lov til å finne venner og drive med det man synes er gøy er noe alle burde få muligheten til uansett hvem man er. Å ha fantastiske fritidsinteresser – det å være nerd – det fortjener ikke stereotypiene mange har. Det har blitt flere av oss, og det er kult å si at man spiller dataspill, rollespill, driver med Cosplay eller laiv. Det er til og med lov å si at man også driver med idrett ved siden av de fantastiske fritidsinteressene! 

Hva gjør du som sentralstyremedlem i Hyperion? 

I hovedsak møteaktivitet og komitearbeid. Det kan høres kjedelig ut, men det er utrolig viktig arbeid! I det å drifte, eller sitte i et av de øverste organene i et stort nasjonalt forbund er det mange varierte oppgaver, og man kjenner på en litt annen ansvarsfølelse og påvirkningskraft. Det er mye kule saker som dukker opp både av politisk karakter, som  Barne og ungdomskulturmeldingen, og prosjekter, som Seniornett og Hyperfondet. Jeg har også fått muligheten til å reise på foreningsbesøk og deltatt på samlinger både i Norge og Norden. Jeg kunne veldig lite om alt dette når jeg ble sentralstyremedlem i Hyperion, og har lært utrolig masse fra en herlig gjeng engasjerte mennesker i Hyperion. De har gitt meg muligheten til å utvikle meg, og jeg har fått muligheten til å dele av min kunnskap og engasjement for Hyperion og de fantastiske fritidsinteressene. 

Hva gjør du i livet?

Driver for tiden å tar en master i matematikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Ved siden av dette står jeg mye på ski, klatrer ute og inne, tapper øl, og jobber deltid som innholdsprodusent og lærer for Learnlink. 

Er det mange møter? 

Ikke sammenlignet med veldig mange andre verv. Det er i snitt minst et møte i måneden med hele sentralstyret, og omtrent det samme med de forskjellige undergruppene/komiteene, men her varierer det i forhold til hvor mye tid man har på inneværende tidspunkt, og frister for når større dokumenter som politisk program, vedtektsendringer, og arbeidsprogram skal sendes ut på høring til medlemsforeningene. 

Påvirker det mye fritid og tid du har til andre ting som skole, jobb eller andre verv?

Det kan variere, det er perioder hvor det er mer å gjøre enn i andre måneder, typisk på sommeren eller rundt oktober, men som student så krasjer ikke dette med eksamenstid eller mye av det andre som skjer i studiehverdagen. Fordelen er at du vet når alle de faste møtene er og kan planlegge litt rundt det. Forutsigbart arbeid som jeg kaller det. 

Hvordan er det sosiale innad i styret? 

Jeg synes det er veldig trivelig, det er selvsagt mest gøy når vi møtes fysisk og kan sitte å snakke sammen og spille spill (etter møte), men vi har det kjekt på de digitale møtene og. Det jeg synes er kult er at alle har litt forskjellige fantastiske interesser og bakgrunn, som gjør det til en flott gjeng jeg har lært mye kult av! 

Hva er det beste med å være sentralstyremedlem? 

Du føler arbeidet du gjør er viktig, og får muligheten til å besøke alle de fantastiske foreningene som finnes i Norge. Det dukker også opp muligheter til å påvirke og ytre sin mening om støtteordningene til frivillige organisasjoner (nasjonalt), samt delta på nasjonale og internasjonale møter og konferanser. 1. Nestleder og undertegnende skal for eksempel i Oktober på en konferanse arrangert av Nordic Youth in Sustainable Communities i København for å holde foredrag om mangfold, inkludering og heltinne-prosjektet. 

Nerder mest over: Star Wars, og randonée ski

Favorittbok: Haikerens Guide til Galaksen

Favorittbordspill: Carcassonne, eller Warhammer 40K 

Favorittdataspill: Rainbow 6 Siege, Lego Star Wars The Video Game, og Last of Us.

En god ymse: Jeg har fargesortert appene på telefonen (farger er lett å huske!) 

Te eller kaffe: Te og Bålkaffe

Audun

Navn: Audun Elvanes. Alder: 23 år. Fartstid i sentralstyret: 3 år som sentralstyremedlem 

Hvorfor ville du bli tillitsvalgt i Hyperion?

Eg hadde eit ønske om å representere litt av distriktsnoreg for Hyperion sentralt, bruke eigen kompetanse frå styreverv i andre organisasjonar, og lære om styredrift i større organisasjonar. Samstundes hadde eg stor respekt for arbeidet til Hyperion, og ville vere ein del av vidare utvikling og drift av forbundet!

Hva gjør du som sentralstyremedlem i Hyperion?

Utanom styremøter kvar månad som er spanande å vere med på, har eg fått reise rundt Noreg på foreiningsbesøk, deltatt i diverse arbeidsgrupper internt, våre friviljug på kurs og konferansar og generelt fått møtt mange fantastiske folk og lært mykje!

Hva gjør du i livet?

Eg studerar Bachelor i Electronics Engineering i Helsinki, og arbeidar deltid som hardware utviklar.

Er det mange møter?

Meir enn eg var vant til frå andre organisasjonar, men ikkje meir enn kva som er overkomeleg! Der er 12 faste styremøte i året i tillegg til møtar frå diverse arbeidsgrupper, og ein er oppfordra til å bli med på representantskapsmøte samt div andre møtar og aktivitetar som kjem opp. Styremøtane hev lite preg av formalitetar og “bagatell”-sakar, og innhaldet er som regel veldig interessant å sette seg inn i og diskutere. Som ein bonus er møtemat dekt, og det hender ofte at der er sosialt program etter møte!

Påvirker det mye fritid og tid du har til andre ting som skole, jobb eller andre verv?

Nei, ikkje meir enn eg sjølv synst er innafor. Eg ser kanskje litt mindre Netflix 🙂

Hvordan er det sosiale innad i styret?

Veldig bra! I starten av kvart styreår hev me sosiale aktivitetar for å bli kjent med det nye styret, som har skapt nye venar og bekjente, og ikkje minst gjort at styremøtane er noko ein ser ekstra fram til kvar månad.

Hva er det beste med å være sentralstyremedlem?

Alle folka ein møtar! Dei fantastiske fritidsinteressene hev alle slags fantastiske flotte folk, frå dei sentralt tillitsvalde, til medlemsorganisasjonane og til medlemane på medlemsarrangement!

Hva nerder du mest over? Alt av elektroniske krinsar!

Hva er din favorittbok? Ergo Fysikk 2, kapittelet om kvantefysikk var ein svær plot-twist

Hva er ditt favorittbordspill? Seven wonders, fram til eg har fått spelt GoT

Hva er ditt favorittdataspill? Civilization 6, Planetside 2 eller GearCity

En god ymse? Eg er ganske god i tetris

Te eller kaffe? Kaffi, mørk

Laila

Navn: Laila Oftedal Voll. Alder: 23 år. Fartstid i sentralstyret: 2 år som sentralstyremedlem og er nå på mitt andre år som nestleder

Hvorfor ville du bli tillitsvalgt i Hyperion?

Jeg kom fra en forening som hadde gitt meg et utrolig godt sosialt miljø og fellesskap på videregående, og som jeg følte hadde gitt meg veldig mye. Derfor ønsket jeg å bidra til at flere kunne skape slike foreninger, og på samme måte gi det fellesskapet til andre barn og unge. 

Hva gjør du som sentralstyremedlem i Hyperion?

Jeg er 1. nestleder i Hyperion og har derfor mer ansvar enn et normalt sentralstyremedlem. På grunn av dette får jeg også betalt tilsvarende en 20% stilling, noe som gjør at det føles litt som å få drive med vervet sitt som deltidsjobb. Det betyr at i tillegg til å være med på sentralstyremøter og bidra i 3 arbeidsgrupper innad i styret, har jeg mer lederansvar i de 3 arbeidsgruppene, drar på møter i arbeidsutvalget, bidrar på flesteparten av arrangementene våre og bistår ellers leder der det trengs. I komiteene arbeider jeg med Hyperion sin tilstedeværelse i media, sosiale medier og Hyperion sitt arbeidsprogram. Dette passer meg veldig bra, da jeg bryr meg mye om at Hyperion skal nå ut til flere og at foreningene våre skal vite hvordan de når oss, hvem vi er og hva som skjer i forbundet. 

Hva gjør du i livet?

Studerer industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, har mange rare verv og er selvfølgelig nestleder i Hyperion:)

Er det mange møter?

Jeg synes ikke det er så mange, men samtidig så er jeg glad i møter. De største møtene er sentralstyremøtene som er 2-4 timer 1 gang i måneden, og så er det 1-2 komitemøter i måneden, i tillegg til AU-møter som dukker opp litt spontant, og andre møter man trenger pga. prosjekter. Fordi jeg bor i Trondheim, er jeg med på mesteparten digitalt, og da er det lite stress å hoppe inn i zoom i 1 time i blant. Jeg synes det kan sammenliknes med et verv som har jevnlige møter 2 ganger i uka, men hvor man har litt ekstra leder- og koordineringsansvar på toppen. 

Påvirker det mye fritid og tid du har til andre ting som skole, jobb eller andre verv?

Ikke egentlig. Jeg liker jo verv og ville hatt verv uansett, så dette er på en måte bare et superverv som har ekstra høy prioritet. Da jeg var vanlig sentralstyremedlem var jeg jo også leder i foreningen Fantastan Nidaros, mens jeg valgte å heller være styremedlem i Fantastan da jeg ble nestleder i Hyperion. Jeg har også hatt mange verv utenom Hyperion samtidig. Etter min erfaring kan man ofte ha mange verv samtidig, men at det er viktig å ikke ha flere lederverv på en gang.

Hvordan er det sosiale innad i styret?

Det sosiale er helt fantastisk. Vi har pleid å ha hyttetur for påtropping på starten av hvert år, har ofte sosiale aktiviteter etter sentralstyremøtene. I tillegg blir man ekstra godt kjent gjennom arbeidsgruppene, som også hjelper med at alle får en litt lavterskel arena hvor man kan jobbe med noe man interesserer seg for og lære mer om det.

Hva er det beste med å være nestleder?

At man får vært med å bidra. Det er jo foreningene i Hyperion som skaper aktiviteten, men det å kunne tilrettelegge for at folk finner sin plass og sine folk gjennom foreningene, er helt fantastisk givende. Og som nestleder får man det i enda større grad, ved at man er mer tilstede der det skjer og tar flere strategiske beslutninger underveis.

Nerder mest over: Te <3 Sist jeg telte har jeg rundt 75 teer

Favorittbok: Måken Jonathan

Favorittbordspill: DnD, hvis det teller som bordspill

Favorittdataspill: Hearthstone, Beat Saber eller Legend of Zelda: Skyward Sword

En god ymse: Laiv med nerf-guns er veldig gøy

Te eller kaffe: Te

Vil du stile til valg på Landstinget 2021? n4f.no/valg