Nominerte til Landstinget 2023!

Her er listen over nominasjoner til Landstinget 2023. Nominasjoner til sentralstyret og desisjonskomiteen var sendt til valgkomiteen. Nominasjoner til valgkomiteen er sendt til sentralstyret. Valgkomiteen og sentralstyret har i oppgave å innstille de forskjellige vervene i forkant av Landstinget. 

Fristen for å nominere seg selv eller noen andre til et sentralt verv i Hyperion er seneste en måned før Landstinget, nemlig 28. september. Fristen for å nominere noen er altså ute.

Sentralstyret vil også oppfordre medlemmer av forbundet at dersom det er noen som kan vurdere å sitte i valgkomiteen i 2024, så bør de ta kontakt med 2. nestleder Lars Aamotsmo på lars@n4f.no. Dersom det finnes andre henvendelser angående valg på Landstinget 2023, ta kontakt med valgkomiteen på valg@n4f.no 

Leder:

Mathias Jørgensen

1. nestleder:

Christiane Tekshov

Rasmus Fægri

2. nestleder:

Christiane Tekshov

Martin Karal

Rasmus Fægri

Sentralstyret:

Ingveig Alida Larsson

Rasmus Fægri

Henrik Kristoffersen

Sandra Tyrhaug

Shamsa Mohamed-Ali

Martin Karal

Kristian Gleditsch

Catherine Buchanan

Emil Ask

Desisjonskomiteen:

Laila Oftedal Voll

Stein Elgethun

Valgkomiteen:

Helle Munthe-Kaas

Erik Vågslid

Max Hauge

Lars Aamotsmo