Ny organisasjonsrådgiver!

Emilie Efe Åm er ansatt som ny Organisasjonsrådgiver i Hyperion! Emilie er 23 år gammel og har erfaring fra politikken og kommunikasjon. Ved siden av denne jobben er hun frivillig kommunikasjonsrådgiver hos Norsk Nettverk for Downs Syndrom og folkevalgt i Ås kommune.

Organisasjonsrådgiveren er en 100% stilling og har hovedsakelig ansvar for politikken til Hyperion og skal sikre at forbundet er oppdatert på politikk som påvirker Hyperions interesser. Samt den politiske kommunikasjonen til Hyperion.

“Jeg er en stor tilhenger av god kommunikasjon som et virkemiddel for å nå sine mål. Jeg ser frem til å ta del i det viktige arbeidet Hyperion gjør for å fremme nerdekulturen på lik linje med de mer tradisjonelle fritidsinteressene. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med de fantastiske fritidsinteressene, men også bli utfordret og utvikle meg selv i denne stillingen!” sier Emilie.

“Emilie er et kjempesterkt tilskudd til sekretariatet! Med sin politiske teft og kommunikasjonserfaring går forbundet inn i en tid med enda bedre muligheter for foreningene, interesseforbundene og regionslagene.” sier Felix Volpe, generalsekretær.