Ny regionssekretær!

Sivert Isaksen-Warth er ansatt som ny Regionssekretær i Hyperion! Sivert er 24 år gammel og har erfaring fra Operasjon Dagsverk og tidligere fylkeslagsoppfølging. Ved siden av å jobbe hos Hyperion studerer han kunst ved Prosjektskolen.

Regionssekretær er en 40% stilling og har ansvar for å følge opp regionale tillitsvalgte, bistå foreningene med søknadsarbeid og å ellers oppfølging på alle mulige utfordringer foreninger og lag møter på lokalt nivå.

“Jeg gleder utrolig mye til å møte alle ansikter der ute og hjelpe regionslagene og foreningene med stort og smått!” sier Sivert.

“Sivert er en trygg og god figur som regionslagene kommer til å ha stor nytte av i tiden som kommer. Det å ha bakgrunn med oppfølging av region- og fylkeslag etter tiden vi har vært gjennom nå vil være kjempeviktig for å bygge opp igjen vår flotte frivillighet.” sier Felix Volpe, Generalsekretær

Sivert kan nås på sivert@n4f.no