Ny rekrutteringsstøtte til foreningene

Sentralstyret valgte 11. juni å bevilge 175.000 til en ekstraordinær støtteordning til foreningene, kalt Rekrutteringstøtten.

Rekrutteringsstøtten er en ekstraordinær tilskuddsordning som har som formål å hjelpe medlemsforeninger i Hyperion som har hatt stort frafall av medlemmer og tillitsvalgte på bakgrunn av koronapandemien. Tilskuddet er rettet mot foreninger som har konkrete planer om å bygge opp igjen engasjement i foreningen gjennom aktivitet og rekruttering.

Alle aktive medlemsforeninger i Hyperion kan søke om støtte. Foreningen må ha betalt forbundskontingenten året før og ha levert årsrapport for 2020 for å kunne motta støtte. Foreninger innmeldt i 2021 kan også søke om støtten.

Maks søknadsbeløp er 15.000

Du kan se mer om støtteordningen under støtteordninger, eller se på https://n4f.no/stotteordninger/rekrutteringsstotte/