Nyhetsbrev April

Ikke lett å planlegge våren
Våren har kommet til Norge, og vaksineringen av befolkningen sikter til at vi skal kunne åpne landet snart. Men statsministerens gjenåpning plan er ikke god nok, og gir fortsatt store usikkerheter dersom man skal planlegge et fysisk arrangement de neste månedene. 
 Dersom foreninger har spørsmål om hvordan de kan begynne å planlegge våren kan dere ta kontakt med sentralleddet. Ingen frivillige foreninger må måtte bli straffet for at de ikke avholdt aktivitet under en pandemi, og vi jobber for at alle skal komme seg både økonomisk og sosialt sikkert ut av pandemien når sommeren og høsten når man igjen kan avholde aktivitet. På lørdag skal Hyperion arrangere årets førsterepresentantskap. Her skal sentralstyre legge frem en større omstrukturering av forbundets interne struktur, som vi håper vil gagne de forskjellige miljøene i å knytte sterkere bånd og kunne bistå hverandre gjennom tøffe tider. 
Jeg gleder meg masse til å høre hva representantskapet mener, og hvordan vi skal jobbe frem til Landstinget 2021 som forhåpentligvis vil bli arrangert fysisk i år! Dette blir et viktig Landsting, og jeg håper å se så mange som mulig av både nye og kjente ansikter ansikt til ansikt etter mange timer foran skjerm det siste året!
Vincent Mainardi 
Leder i Hyperion.
Barne og ungdomskulturmeldingen

19. mars lanserte Stortinget barne- og ungdoms kulturmeldingen for første gang! Dette er en Stortingsmelding som i veldig stor grad anerkjenner digital kultur og behovet for flere møteplasser for denne voksende aktiviteten.  Denne stortingsmeldingen treffer derimot ikke godt nok på tiltak for frivillige foreninger og klubber som er drevet av unge selv, og dette er bekymringsverdig. Stortingsmeldingen gir dessverre relativt få nye tiltak, og setter heller et fokus om å styrke eksisterende ordninger i Norge. Dette gjør at flere av Hyperion sine interesser fortsatt kan oppleve diskriminasjon eller unødvendig nedprioriteringer ettersom at stortingsmeldingen ikke legger vekt på et større holdning skifte når det kommer til hva ungdomskultur er nå og hva det kommer til å være i framtiden. Full sak:
 https://n4f.no/2021/03/19/endelig-en-kulturmelding-for-barn-og-unge/
 
Velkommen til vårens digitale samlingspunkt. Vi spurte og dere svarte, og vi har på bakgrunn av deres tilbakemeldinger forsøkt å sette sammen et variert program med noe for enhver. Vi har delt opp vårens program over to dager. Programmet er som følgende: 
Tirsdag 13. april: 17.30 – 18.30
Webinar: Hvordan i huleste levere årsrapport?
Tirsdag 13. april  18.30 – 19.30 Panelsamtale: Regjeringens spillstrategi m/ Grunde Almeland (Venstre), Erik Fossum (Pressfire) & Eirin Østensen (KANDU)
Torsdag 15. april  17.30 – 19.30 Interaktivt kurs: Hvordan bli en Trygg! forening?

NB! Dette kurset krever påmelding
https://zoom.us/…/tJcpfu2rrDorGtYRhUSGc-WHQOFgx2HXGTo8

 Etter hver kveld er ferdig inviterer vi alle på Hypernach på vår Discord til å snakke og mingle etter webinarene. https://discord.gg/YW9kFzz

Mer informasjon på: https://www.facebook.com/events/275586717368461/ 
Digital Representantskap: Lørdag 10. april arrangeres Hyperions representantskap, og vil bli foregå over Zoom. Representantskapet er Hyperions øverste organ mellom to Landsting der regionslagene og de største foreningen får innsikt i Hyperions daglige drift, og våre være med og bestemme hvordan forbundet gjør ting mellom to Landsting. Alle foreninger som hadde over 100 tellende medlemmer i 2019, eller sendte tre eller flere delegater på Landstinget i 2020 kan sende mellom en og tre representanter. Fordelingen er 1 representant per tredje Landstingsdelegat året før, oppad avgrenset tre representanter totalt. I år skal vi blant annet diskutere overgangen til særforbundsmodellen, og hvilke interne endringer man kan gjøre i Hyperion for å bedre representere mangfoldet av forskjellige fritidsaktiviteter forbundet representerer.  Dere finner mer informasjon om påmelding og sakspapirer på mail som skal ha blitt sendt ut til alle aktuelle foreninger, regionslag og sentrale verv. Dersom du ikke finner denne informasjon ta kontakt med generalsekretær Felix Volpe på felix@n4f.no eller kontoret på n4f@n4f.no.
 Innlevering av årsrapport:
Det minnes om frist for levering av årsrapport for året 2020, den 1. mai. 2021.Per nå har 33 av 190 foreninger levert årsrapport og det har kommet et par henvendelser om at man sliter med opplasting av medlemslister. Ofte er problematikken på at medlemmer tolkes som doble medlemskap eller duplikater. Dette kan enten løses ved å gå gjennom listene og dobbeltsjekke for duplikater, eller eventuelt legge inn medlemmer manuelt. Andre spørsmål som ofte er kommet opp er vedrørende spørsmålet om “nye radioknapper”. Dette er en feil fra generalsekretærs side og svarene på dette spørsmålet har ingen konsekvens for resten av årsrapport og medlemsundersøkelse. Om dere vil vite mer om å levere årsrapport, husk å delta på kurset tirsdag 13. april: 17.30 – 18.30om hvordan i huleste levere årsrapport?

Ved ytterligere spørsmål om medlemslister eller generelle spørsmål om levering av årsrapport, gjerne send mail til Generalsekretær ved felix@n4f.no eller sjekk ut våre nettsider: