Siste frist for å melde seg på Landstinget 15. oktober

Ærede medlemsforening, tillisvalgt eller aktiv i Hyperion

Landstinget 2021 er Hyperions øverste organ og har som oppgave å bestemme hovedlinjene i Hyperions drift påfølgende år og skjer 30.-31. oktober i Oslo. Landstinget vil finne sted på Quality Hotell 33 i Oslo. Se landstinget.no eller 1. og 2. innkalling for mer informasjon. 

Alle medlemsforeninger har anledning til å sende deltakere, og alle medlemsforeninger som har levert årsrapport skal kunne finne invitasjonen i HyperSys. Påmeldingsfristen for å melde seg på er 15. oktober og du finner påmeldingsskjemaet i HyperSys. Dersom du ikke finner invitasjon i HyperSys eller har andre spørsmål, ta kontakt med generalsekretær Felix Volpe på felix@n4f.no så fort som mulig.

Endelig informasjon om Landstinget, inkludert ferdigstille sakspapirer til årsmøtet vil bli alle foreninger og påmeldte tilsendt 15. oktober. Det er store strukturelle endringer som vil bli foreslått på årets Landsting, som gjør det desto viktigere at foreningene deltar. Foreløpig finner dere alle oppdaterte sakspapirer og skjemaer på https://n4f.no/arrangement/landstinget-2021/. 

Redaksjonskomiteer
Vi trenger folk til å sitte i redaksjonskomiteer lørdag kveld under Landstinget. Redaksjonskomiteer har som ansvar å gå gjennom forslagene for rammebudsjett, politisk program, arbeidsprogram og organisatoriske retningslinjer som kommer under Landstinget. Ingen erfaring trengs, og det er en flott måte DU kan bidra til å Landstinget, i tillegg til å involvere deg litt ekstra i Hyperion.

Skjema for påmelding finner du her
.

Kurs før Landstinget
Gjennomgang av forslagene til Landstinget     14.10 kl 18:00
Bli med i god tid i forkant av Landstinget på en gjennomgang av Landstingets viktigste saker, blant annet forslaget om opprettelse av interesseforbund internt i Hyperion og grunnlagsår for Frifond Fordelingen 2022.. Her vil det også bli anledning til å stille spørsmål til styreleder i Hyperion, og få hjelp til å melde seg på Landstinget eller sende inn endringsforslag til Landstinget 2021. Kurset vil bli digitalt.

Påmelding gjør du her.

Landstingsforberedenkurs            29.10 kl 12:00
På dette kurset går vi gjennom sakspapirer tilknyttet Landstinget 2021, hvordan Landstinget fungerer, og hva som skal skje. Vi anbefaler at alle som ikke har deltatt på Landstinget før eller i det siste deltar på dette kurset. 

Påmelding gjøres i HyperSys mens du melder deg på Landstinget.

Fordelingsnøkkel på Landstinget 2022.
Alle foreninger har anledning til sende deltakere på Landstinget.
Alle foreninger som har levert årsrapport kan sende delegater og varadelegater til Landstinget 2021. Etter vedtak fattet på RS0221 vil fordelingsnøkkelen under være basert på det medlemsåret i 2019 eller 2020 foreningen hadde flest tellende medlemmer. 

Foreninger innmeldt i 2021 kan sende to observatører til Landstinget 2021, mens observatør foreninger kan kun sende en observatør til Landstinget 2021. Reisen og opphold for disse observatørene vil bli dekket av Hyperion.

Fordelingsnøkkelen for landstingsdelegater fra medlemsforeningene er som følger:
● 5-39 medlemmer: 1 delegat.
● 40-99 medlemmer: 2 delegater.
● 100-199 medlemmer: 3 delegater.
● 200-349 medlemmer: 4 delegater.
● 350-599 medlemmer: 5 delegater.
● 600-999 medlemmer: 6 delegater.
Deretter 1 ekstra delegat for alle påbegynte 500 medlemmer fra og med 1000.

Medlemsforeningene kan også sende et antall varadelegater tilsvarende halvparten av deres vanlige antall landstingsdelegater avrundet oppover. Hyperion finansierer alle delegater, samt én varadelegat fra foreninger med kun en delegat plass, på Landstinget i 2021. Foreninger med to eller flere delegater må altså dekke reise og opphold for eventuelle varadelegater selv. 

Enten du skal meldes på som delegat, varadelegat eller observatør, finner du påmelding i HyperSys. Ta kontakt med generalsekretær Felix Volpe på felix@n4f.no dersom du ikke finner påmeldingen i HyperSys