Finn en forening for deg!

Du kan ikke få direkte medlemskap som enkeltperson inn i Hyperion, men du kan melde deg inn i en av de mange fantastiske foreningene våre!

Under finner du en liste over våre foreninger du kan melde deg inn i!

Personlig innmelding

Her kan du melde deg inn i en hvilken som helst forening i Hyperion. For å finne hvilken forening du ønsker å melde deg inn i, les mer om foreningene våre her.

Personlig innmelding