Regionslag

I dag har Hyperion fem regionslag som skal fungere som bindeledd mellom medlemsforenigene og Hyperions sentrale organer og tilsvarende.

Regionslagene har eget styre valgt blandt regionens medlemsforeninger. Regionslagene er direkte representert i representantskapet og forvalter støtteordninger på fylkes- og kommunenivå.

Hyperion Midt

Regionslag for fylkene Møre og Romsdal og Vestland.

 • Thomas E. Trana, Styreleder
 • Ruben-Andre Berg
 • Per Kristian Schanke
 • Håvard Kvernberg
 • Håvard O. Nordstrand
 • Joakim Lien
 • Kenneth Opedal (Vara)

Følg med på oppdateringer fra Hyperion Midt på Facebook, eller ta direkte kontakt.

Hyperion Nord

Regionslag for fylkene Nordland og Troms og Finnmark

 • Noor Eliassen, styreleder
 • Monika Oftedall Voll
 • Ida Rabben Trælnes
 • Vegard Larsen
 • Christian Fagerheim
 • Will Stock
 • Ole-Morten Breivik (Vara)

Hyperion Sør

Regionslag for fylkene Agder.

Dersom du har spørsmål eller henvendelser om Hyperion Sør bes de tas til Regionssekretær på christine@n4f.no, eller til Hyperions styreleder på vincent@n4f.no.

Hyperion Vest

Regionslag for fylkene Vestland og Rogaland.

Dersom du har spørsmål eller henvendelser om Hyperion Vest bes de tas til Regionssekretær på christine@n4f.no, eller til Hyperions styreleder på vincent@n4f.no.

Hyperion Øst

Regionslag for fylkene Oslo og Viken.

 • Maren Iren Vargan, styreleder
 • Øyvind Skattum Vesteng
 • Rasmus Fægri

NB: Denne siden er i en oppussingsfase, og vil bli forbedret i løpet av våren 2021.