Regionslag

Idag har Hyperion fire regionslag som skal fungere som bindeledd mellom medlemmsforenigene og Hyperions sentrale organer. Regionslagene har eget styre valgt blandt regionens medlemsforeninger. Regionslagene er direkte representert i representantskapet og forvalter støtteordninger på fylkes- og kommunenivå.

Hyperion Midt – Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.

Hyperion Nord – Nordland, Troms og Finnmark.

Hyperion Vest – Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Hyperion Øst – Akershus, Oslo og Østfold.

Hyperion Sør – Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑