Regionslag

I dag har Hyperion fem regionslag som skal fungere som bindeledd mellom medlemsforenigene og Hyperions sentrale organer og tilsvarende.

Regionslagene har egne styrer valgt blant regionenes medlemsforeninger. Regionslagene er direkte representert i representantskapet, og forvalter støtteordninger på fylkes- og kommunenivå.

Hyperion Midt

Regionslag for fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

 • Joakim Lien, styreleder
 • Håvard Ose Nordstrand, nestleder
 • Eirik Dalhus

Følg med på oppdateringer fra Hyperion Midt på Facebook, eller ta direkte kontakt.

Hyperion Nord

Regionslag for fylkene Nordland og Troms og Finnmark

Dersom du har spørsmål eller henvendelser om Hyperion Nord bes de tas til organisasjonsrådgiver på isaac@n4f.no, eller til Hyperions styreleder på mathias@n4f.no.

Hyperion Sør

Regionslag for fylkene Agder og Vestfold og Telemark.

Dersom du har spørsmål eller henvendelser om Hyperion Sør bes de tas til organisasjonsrådgiver på isaac@n4f.no, eller til Hyperions styreleder på mathias@n4f.no.

Hyperion Vest

Regionslag for fylkene Vestland og Rogaland.

 • Fredrik Schieldrop, styreleder
 • Erik Lervåg, nestleder
 • Sven Kjetil Brekne
 • Simen de Lange (vara)

Hyperion Øst

Regionslag for fylkene Oslo og Viken.

 • Vetle Olav Viggen, styreleder
 • Rasmus Fægri, nestleder
 • Øyvind Skattum Vesteng
 • Amalie Færøvik
 • Filip Vaager
 • Magnus Nicolaysen
 • Mathias Meyer (vara)
 • Knut Helland (vara)