Regionslag

I dag har Hyperion fem regionslag som skal fungere som bindeledd mellom medlemsforenigene og Hyperions sentrale organer og tilsvarende.

Regionslagene har egne styrer valgt blant regionenes medlemsforeninger. Regionslagene er direkte representert i representantskapet, og forvalter støtteordninger på fylkes- og kommunenivå.

Hyperion Midt

Regionslag for fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

 • Håvard O. Nordstrand, Styreleder
 • Per Kristian Schanke
 • Ruben-Andre Berg
 • Joakim Lien
 • Daniel Stangring
 • Kenneth Opedal (vara)

Følg med på oppdateringer fra Hyperion Midt på Facebook, eller ta direkte kontakt.

Hyperion Nord

Regionslag for fylkene Nordland og Troms og Finnmark

 • Noor Eliassen, styreleder
 • Monika Oftedall Voll
 • Ida Rabben Trælnes
 • Vegard Larsen
 • Christian Fagerheim
 • Will Stock
 • Ole-Morten Breivik (vara)

Hyperion Sør

Regionslag for fylkene Agder.

Dersom du har spørsmål eller henvendelser om Hyperion Sør bes de tas til regionssekretær på sivert@n4f.no, eller til Hyperions styreleder på helle@n4f.no.

Hyperion Vest

Regionslag for fylkene Vestland og Rogaland.

 • Sven Kjetil Brekne, styreleder
 • Tony Martinson
 • Erik Lervåg
 • Markus Alexander Dahl

Hyperion Øst

Regionslag for fylkene Oslo og Viken.

 • Vetle Olav Viggen, styreleder
 • Rasmus Fægri
 • Øyvind Skattum Vesteng
 • Hans-Markus Jensvold Kverneng
 • Mathias Meyer (vara)