Interessepolitikk

De fantastiske fritidsinteressene representerer unike kulturuttrykk, og trenger også rammebetingelser for å vokse. På tross av diversiteten i det fantastiske felleskap, er det en viktig felles sak å skape aksept for uttrykkene, og at interessene likebehandles med de mer tradisjonelle kulturformene idrett, musikk og lignende, som i dag får særbehandling.

Hyperion mener:

  • Kommunene må ta inn over seg at datakultur er en av de mest populære fritidsinteressene for barn og unge i dagens samfunn, og må bygge anlegg som gir rom til utfoldelse også for denne gruppen. Flerbrukshaller må kunne brukes til datatreff på lik linje med for eksempel idrettsarrangementer. I kommuner der idretten har monopol på bruk og utleie av kommunens haller og tilsvarende anlegg, må de pålegges å åpne disse for datatreff og annen ungdomsaktivitet til rimelige vilkår tilsvarende dem de selv får fra kommunen.
  • Bibliotekenes innkjøpsordning for dataspill er et positivt tiltak for at alle skal kunne ha glede av fantastiske fritidsinteresser. Midlene som er satt av til ordningen er imidlertid ikke tilstrekkelige for at bibliotekene skal kunne skilte med et ordentlig tilbud, og må økes betraktelig.
  • Bibliotekenes innkjøpsordning for skjønnlitteratur gir i dag mange mennesker tilgang på fantastisk litteratur og fabelprosa gratis. Innkjøpsordningen er imidlertid for snever, og det må være plass til at også norske og nordiske rollespill i porteføljen. Bibliotekenes innkjøpsordning bør også styrkes ved å inkludere brettspill.
  • innføringen av momsplikt ved kjøp av elektronisk kultur i utlandet svekker kulturtilbudet i Norge, og er et steg i feil retning. Det er på høy tid å anerkjenne at kultur også kan være elektronisk, og fjerne momsplikten på norske kulturtjenester, samt reversere innføringen av moms på elektronisk kultur fra utlandet.
  • Fordelingen av støtte til kulturproduksjon som for eksempel dataspill, musikk, film og bøker må være rettferdig og objektiv. I dag blir dataspill systematisk nedvurdert som kategori selv om markedet overgår musikkmarkedet og stadig vokser. De få midlene som gis dataspillproduksjon fordeles veldig skeivt til produksjon av barnevennlige spill. Her ønsker vi en mer lik fordeling, slik at produsenter kan satse på andre spill enn barnespill/utviklingsspill og fortsatt får sjans til å få støtte.
  • Brettspill og kortspill må anerkjennes som et kulturutrykk, og det bør etableres støtteordninger for produksjon av disse i Norge.

Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑