Landstinget 2023

Østre Aker vei 33, 0581 Oslo
PÅMELDINGEN ER STENGT

Landstinget 2023

Landstinget er Hyperions øverste organ og har som oppgave å bestemme hovedlinjene i Hyperions drift påfølgende år.

Landstinget finner sted hvert år før utgangen av oktober og alle medlemsforeninger i Hyperion kan stille med et antall delegater basert på foreningens antall enkeltmedlemmer året før.

Landstinget er forbundets øverste myndighet, og skal blant annet behandle vedtekter, arbeidsprogram, politisk program, rammebudsjett og valg av tillitsvalgte for 2024. Foreninger mottar invitasjon og kan melde seg på gjennom Hypersys.

Sakspapirer, skjemaer og informasjon blir sendt til foreninger direkte, men publiseres også fortløpende på landstinget.no