Særforbundskonferansen 2021

KOLSTADGATA 1, 0652

Særforbundskonferansen 2021

Særforbundskonferansen 2021

Landstinget har bestemt at Hyperion skal ha som mål å gå over til å bli en paraplyorganisasjon, gjennom det vi kaller særforbundsmodellen. På representantskapet våren 2021 ble det fattet at på Landstinget 2021 skulle sentralstyre presentere en intern omstrukturering av forbundet for å sikre mer aktivitet og nye organer for å representere de forskjellige fritidsinteressene Hyperion representerer.

På særforbundskonferansen skal denne modellen presenteres, og flere store spørsmål vil (forhåpentlgvis) bli svart på. Hva betyr denne endringen for din forening? Hva skjer med Hyperion videre? Hvorfor gjør vi dette? Hva tjener vi på dette?

Særforbundskonferansen er et seminar hvor du kan lære om særforbundsmodellen, møte andre foreninger og få hjelp til å lage nye særforbund. Du får blant annet høre fra Hyperions sentrale tillitsvalgte som jobber med overgangen, og fra etablerte særforbund og foreninger som jobber med å opprette særforbund om hvordan prosessen har vært for dem. Ferdig program legges ut her senere i august.

Alle foreninger i Hyperion har muligheten til å delta. Hyperion dekker reise for de som deltar fra utenfor Oslo. Overnatting dekkes kun for de som også skal delta på representantskapsmøtet dagen etterpå.

Mer informasjon om Særforbunds konferansen 2021 kommer i løpet av sommeren 2021.