Åpent møte om interesseforbund

PÅMELDINGEN ER STENGT

Åpent møte om interesseforbund

Åpent møte om interesseforbund

I Hyperion sitt arbeidsprogram står det at Hyperion skal jobbe for å fullføre en overgang til en særforbundsmodel innen utgangen av 2022.

På RS0121 ble det vedtatt at sentralstyret skulle jobbe for å lage et forslag til en alternativ modell til hvordan forbundet kan omstrukturere seg. Dette forslaget baserer seg på å opprette “interesseforbund” internt i Hyperion.

I forkant av Landstinget 2021 vil dette være det første åpne møtet for Hyperion sine foreninger, tillitsvalgte og aktive, i tillegg til andre aktører som ønsker å lære mer om denne prosessen.

På dette møtet skal den nye foreslåtte organisasjonsstrukturen presenteres, og flere store spørsmål vil (forhåpentligvis) bli svart på. Hva betyr denne endringen for din forening? Hva skjer med Hyperion videre? Hvorfor gjør vi dette? Hva tjener vi på dette?

Møtet vil avholdes digitalt, og vi ber alle om å melde seg på i forkant. Du kan lese mer om forslaget som er ute på høring nå her.

Program: