Hvordan levere årsrapport? Videoguide

Frustrert over årsrapport? Dette fikser vi!

Årsrapport for året før skal leveres inn innen mai hvert år. Mange foreninger støter på problemer når de skal levere årsrapport, så her er en videoguide som skal gjøre det kjempelett å levere! 🙂

Under er flere videoer for de ulike stegene når man skal levere årsrapport. Se alle dersom dere ikke har levert før, men om det er spesifikke ting dere sliter med kan dere hoppe til den delen. Vi anbefaler å levere mens dere ser på videoen, så den kan guide dere gjennom stegene.

Dersom dere likevel støter på problemer: send en epost til mia@n4f.no, så hjelper vi gjerne!

Del 1: Hva er årsrapport?

Her kan du også finne en skriftlig oversikt over årsrapportlevering om du foretrekker det. 

1.2

Hvordan logge inn på HyperSys?

Del 2:

Første steg i levering: Hvordan oppdatere styret og organisasjonsprofil?

Del 3: Medlemsliste

Steg 1: Før du kan laste opp medlemsliste: Hvordan sette kontingent?

Dette MÅ gjøres før man kan laste opp medlemsliste, så om du har problemer med å laste opp medlemsliste kan en grunn være at dere ikke har satt kontingent.

Lenke til mal for medlemsliste:

Hvor finner jeg riktig mal for medlemsliste? 

En må bruke riktig mal for at HyperSys skal godta medlemslisten. De fleste som får problemer med å laste opp medlemsliste bruker feil format, eller har kolonner de ikke har markert, eller som er stavet feil, eller ikke bruker de samme ordene som HyperSys bruker. Alt må være helt riktig for at HyperSys skal godta listen. (Ett unntak: I HyperSys står det «betalt dato», det skal likevel formuleres «betalingsdato» i medlemslisten deres).

Dette kan virke litt kronglete, men vært tålmodig første gang, se videoene om medlemsliste og følg dem steg for steg, så blir det mye lettere senere.

Denne delen av guiden er utdatert, du kan finne medlemslistemalen her.

Nå kan vi endelig laste opp medlemslisten!

Ånei! Det skjedde en feil! 

Står det «prekontroll feilet» eller «krever handling». Her er det du gjør:

Del 4: Selve årsrapportskjemaet!

Side 1.

Gralla! Nå er du gjennom det vanskeligste.

Før skjemaet fylles inn må styret og medlemsliste vær riktig opplastet og lagt inn (se videoene over om dette ikke er gjort). Så kan man levere via. årsrapportskjema.

Side 2 og 3 og regnskap.

Her viser Mia hvor du finner mal for regnskap og hvordan et regnskap skal føres. Det er lettere enn det en skulle tro!

Side4: Momskompensasjon

Dette er mulighet for gratis penger! Får å få det må foreningen være registrert i Brønnøysundregisteret. Det er ikke nødvendig, så dere kan bare trykke på at dere ikke søker momskompensasjon. Dersom dere vil registrere dere i Brønnøysund, men ikke vet hvordan: trykk på at dere ikke er registrert der i skjemaet», lever årsrapport, og send deretter en epost til mia@n4f.no for å få hjelp.

Siste del

Du har ikke levert før du har signert!

Dette er det såååå mange som glemmer! Det spiller ingen rolle om du har gjort alt over. Om du ikke har signert, så har du ikke levert!

Oppsummering:

Gratulerer! Du har nå levert årsrapport! Nå vil det bli mye lettere de neste gangene og!

Men om du fortsatt har problemer: send en epost til mia@n4f.no så fort som mulig. Din forening får ikke støtte om dere leverer etter fristen.