Disse fikk penger i Hyperfondets tredje tildeling!

Da er Hyperfondet delt ut! Dette er en søknadsordning vi kan ha takket være Sparebakstiftelsen DNB som ga oss to millioner kroner å dele ut til langvarige investeringer i foreninger. 

Vi fikk inn søknader på nesten en million kroner til sammen og hadde dessverre bare i underkant av 500 000 kr å dele ut denne runden. Det er mulig for foreninger å søke Hyperfondet igjen! Neste, og siste frist er 31.august. Vil du søke? Les mer her.

Vi ønsker alle lykke til med sine arrangementer og at enda flere vil søke hyperfondet i høst!