Hvordan signere Frifond 2022

Full video på hvordan man kan signere akseptskjema for Frifond 2022 etter å ha levert rapport for Frifond 2021

Nytt oppsett i HyperSys for signering av akseptskjema for Frifond

Fra og med 2021 kom det nytt oppsett i HyperSys for å signere det man skal for å få utbetalt Frifondsmidler i desember.

Foreningene må først rapportere for frifondsmidlene som ble utbetalt i desember 2021 og gi en god nok oversikt over hvor mye midler man eventuelt har igjen.

Dette må tilbakebetales før man kan få ny tildeling av Frifondsmidler.

Når rapport er fullført kan akseptskjema signeres på samme måte som det alltid er gjort.

Den store fristen å forholde seg til er 30. november 2022.

Mer info om Frifond finner du på https://n4f.no/stotteordninger/frifond/