Momskompensasjon

Momskompensasjon er penger frivillige organisasjoner “får tilbake” for at moms ikke skal gå utover ideell drift. I Hyperion søker vi momskompensasjon på vegne av hele organisasjonen og deler ut til foreningene.

For å få momskompensasjon må man være registrert i Brønnøysund frivillighetsregister. I tillegg må man takke “ja” i årsrapportskjemaet foreningene leverer inn via. HyperSys hvert år.

For spørsmål om momskompensasjon, send en e-post til n4f@n4f.no.

Les mer inngående om momskompensasjon her dersom du ønsker mer informasjon.