Momskompensasjons tilskudd

Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon

Foreninger som fikk momskompensasjon i 2020 kan få tilskudd nå igjen takket være en noen av de nye tilskuddsordningene til frivillige organisasjoner som kommer fra Lotteri- og stiiftelsestilsynet.

Hyperion sentralt søker på vegne av alle foreninger som mottok momskompensasjon i fjor automatisk. Foreninger dette gjelder vil få en melding i HyperSys når midlene er klare til utbetaling. Dersom en forening ikke ønsker å motta kompensasjonsmidlene, behøver de ikke å signere for utbetaling.

“Vi vet mange foreninger har slitt den siste tiden, og dette er et lite plaster på såret” sier styreleder Mainardi om kompensasjonsordningen som ble sluppet i våren 2021.

NB: Søknad om momskompensasjon for 2021 gjøres som normalt.