Kontakt oss!

Hyperion er det norske forbundet for fantastiske fritidsinteresser og har kontor i Kolstadgata 1, Oslo.

Hyperion har ordinær kontortid mellom 10 og 16. For generell kontakt kan du sende mail eller ringe.

E-post: n4f@n4f.no

Telefon: 22 99 37 45

Spørsmål om kontor, økonomi og drift?

Generalsekretær Felix Volpe

E-post: felix@n4f.no

Telefon: 469 50 665

Pressekontakt, uttalelser og representasjon

Styreleder Helle Munthe-Kaas

E-post: helle@n4f.no

Telefon: 976 11 170

For mer informasjon om resten av sentralstyret, sekretariatet og andre sentrale komiteer klikk knappen under.


Ønsker du å varsle om uønsket oppførsel eller opplevelse?