Kontakt oss!

Hyperion er det norske forbundet for fantastiske fritidsinteresser og har kontor i Kolstadgata 1, Oslo.

Hyperion har ordinær kontortid mellom 10 og 15. For generell kontakt kan du sende mail eller ringe.

E-post: n4f@n4f.no

Telefon: 22 99 37 45

Spørsmål om kontor, økonomi og drift?

Generalsekretær Emilie Åm

E-post: emilie@n4f.no

Telefon:

Pressekontakt, uttalelser og representasjon

Styreleder Mathias Jørgensen

E-post: mathias@n4f.no

Telefon:

For mer informasjon om resten av sentralstyret, sekretariatet og andre sentrale organer klikk knappen under.


Ønsker du å varsle om uønsket oppførsel eller opplevelse?