Sekretariatet

Sekretariatet er fellesbetgnelsen på Hyperion sine ansatte. De arbeider på forbundets kontorer i Oslo, og jobber med å sette ønsker og vedtak fra Landstinget, Representantskapet og Sentralstyret ut i livet, så vel som å bistå i den daglige driften av forbundet. Det er Generalsekretær som leder sekretariatet og koordinerer arbeidet.
Generalsekretær

Emilie E. Åm

emilie@n4f.no

+47 948 27 759

Medlemssekretær

Mia Chamberlain

mia@n4f.no

+47 458 04 076

Aktivitetssekretær

Tyra Larsdatter Gransmo

tyra@n4f.no

Redaktør i Pegasus

Lisa Zhuang

lisa@n4f.no

Desisjonskomitéen

Desisjonskomiteen er Hyperions tolknings -og kontrollkomité. Desisjonskomiteen skal kontrollere at forbundet blir styrt etter vedtektenes formål og landstingets vedtak. Det er Desisjonskomiteen som har mandat til å avgjøre spørsmål eller tvister som gjelder tolkning av forbundets vedteker eller andre styringsdokumenter. Medlemmer av Desisjonskomiteen blir valgt for to år av gangen.
Desisjonskomitemedlem

Mathias Lien

mathias.lien@n4f.no

DESISJONSKOMITEMEDLEM

Leaf Thorseth

leaf@n4f.no

DESISJONSKOMITEMEDLEM

Sindre Garret Lamvik Sollie

sindre@n4f.no

Desisjonskomitemedlem

Audun Elvanes

audun@n4f.no

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) består av Styreleder, 1. og 2. nestleder, samt Generalsekretær uten stemmerett. AU foretar løpende bestlutninger og er ansvarlige for forbundets daglige drift, som koordineres av generalsekretæren. AU står ansvarlig ovenfor og svarer til Sentralstyret.
Styreleder

Mathias Jørgensen

mathias@n4f.no

+47 407 83 616

1. nestleder

Christiane Tekshov

chris@n4f.no

2. nestleder

Lars Oliver Aamotsmo

lars@n4f.no

Generalsekretær

Emilie E. Åm

emilie@n4f.no

+47 948 27 759

Sentralstyret

Sentralstyret består av Styreleder, 1. og 2. nestleder og seks til ni styremedlemmer valgt av Landstinget.

Sentralstyret tar de strategiske bestlutningene mellom to landsting og er ansvarlige for å sette landstingets vedtak ut i live. Innad i Sentralstyret opprettes det arbeidsgrupper for spesifikke aktiviteter og arbeidsområder, og styret arbeider aktivt gjennom hele året. Sentralstyremedlemmer har gjerne bakgrunn fra tidligere verv i Hyperions medlemsforeninger eller regionslag.
Styreleder

Mathias Jørgensen

mathias@n4f.no

+47 407 83 616

1. nestleder

Christiane Tekshov

chris@n4f.no

2. nestleder

Lars Oliver Aamotsmo

lars@n4f.no

Sentralstyremedlem

Hanne Øysteinsdotter Heisholt

hanne@n4f.no

Sentralstyremedlem

Sara Bell

sara.bell@n4f.no

Sentralstyremedlem

Ingveig Alida Larsson

ingveig@n4f.no

Sentralstyremedlem

Kristian Gleditsch

kristian@n4f.no

Sentralstyremedlem

Martin Karal

martin@n4f.no

Sentralstyremedlem

Henrik Kristoffersen

henrik@n4f.no

Sentralstyremedlem

Erling Petter Trones

erlin.petter@n4f.no

Valgkomitéen

Valgkomiteen jobber med å finne og vurdere dyktige tillitsvalgte til Hyperions sentrale organer. Valgkomiteen innstiller i valg av alle landstingsvalgte tillitsvalgte med unntak av valgkomiteen. Ønsker du å stille til et sentralt organ eller ønsker du å nominere noen? Ta kontakt med valgkomiteen på valg@n4f.no.
VALGKOMITÉMEDLEM

Vincent Mainardi

vincent@n4f.no

+47 414 93 326

VALGKOMITÉMEDLEM

Eina Bergem Jørgensen

eina@n4f.no

Valgkomitémedlem

Erik Vågslid

erik.vaagslid@n4f.no

VALGKOMITÉMEDLEM

Max Hauge

max@n4f.no

Valgkomitémedlem

Helle Munthe-Kaas

helle@n4f.no