Sekretariatet

Sekretariatet er ansatte på kontoret til Hyperion og jobber sammen med Generalsekretær. Hyperion har 5 ansatte, i tillegg til generalsekretær.
Org.rådgiver

Emilie E. Åm

emilie@n4f.no

46855674

Aktivitetssekretær

Kari Kvittingen Djukastein

kari@n4f.no

Redaktør i Pegasus

Lisa Zhuang

lisa@n4f.no

950 72 366

Regionssekretær

Sivert Isaksen-Warth

sivert@n4f.no

962 34 092

Generalsekretær

Felix Volpe

felix@n4f.no

469 50 665

Medlemssekretær

Mia Chamberlain

mia@n4f.no

458 04 076

Sentralstyret

Sentralstyret består av mellom seks og ni medlemmer valgt av Landstinget

Leder, 1. nestleder, og 2. nestleder sitter også i sentralstyret. Sentralstyret fatter beslutninger om hvordan programmet skal utføres, og deltar i arbeidet med å sette dette ut i livet. Sentralstyremedlemmer har gjerne bakgrunn fra styret i foreninger eller regionslag. Medlemmene får oftest ansvar for en begrenset del av aktiviteten Hyperion gjennomfører og organets arbeid koordineres av arbeidsutvalget.
Sentralstyremedlem

Andreas Kaarevik

Sentralstyremedlem

Sara Bell

91872797

Sentralstyremedlem

Karl Fredrik Haugland

45456376

Sentralstyremedlem

Christiane Tekshov

99523508

2. nestleder

Stein Elgethuun

stein@n4f.no

41342665

Styreleder

Helle Munthe-Kaas

helle@n4f.no

976 11 170

Sentralstyremedlem

Hanne Øysteinsdotter Heisholt

hanne@n4f.no

1. nestleder

Mathias Fjeldstad Jørgensen

mathias@n4f.no

407 83 616

Sentralstyremedlem

Audun Elvanes

audun@n4f.no

Valgkomitéen

Valgkomiteen jobber for å finne dyktige nye tillitsvalgte for Hyperion. De reiser Norge rundt og søker etter gode kandidater til sentrale verv og intervjuer dem. Valgkomiteen innstiller i valg av alle landstingsvalgte tillitsvalgte bortsett fra valgkomiteen. Ønsker du å stille til et sentralt organ eller ønsker du å nominere noen? Ta kontakt med valgkomiteen på valg@n4f.no.
VALGKOMITÉMEDLEM

Ida Rabben Trælnes

Valgkomitémedlem

Erik Vågslid

VALGKOMITÉMEDLEM

Max Hauge

max@n4f.no

VALGKOMITÉMEDLEM

Eina Bergem Jørgensen

eina@n4f.no

976 05 955

VALGKOMITÉMEDLEM

Vincent Mainardi

vincent@n4f.no

41493326

Desisjonskomitéen

Desisjonskomiteen er Hyperions tolknings -og kontrollkomitee. Desisjonskomiteen skal kontrollere at forbundet blir styrt etter vedtektenes formål og landstingets vedtak. Desisjonskomiteen skal også løse alle eventuelle tvister hvis vedtektenes bokstav virker tvetydig eller situasjoner hvor det er uklart hvilke regler som gjelder oppstår. Medlemmer av desisjonskomiteen blir valgt for to år av gangen.
DESISJONSKOMITEMEDLEM

Leaf Thorseth

DESISJONSKOMITEMEDLEM

Sindre Garret Lamvik Sollie

sindre@n4f.no

905 51 892

Desisjonskomitemedlem

Benjamin Skiaker Myrstad

benjamin@n4f.no

Desisjonskomitemedlem

Mathias Lien

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) fatter spesifikke beslutninger på detaljnivå og gjennomfører den daglige driften av forbundets kontor som koordineres av generalsekretæren.
Generalsekretær

Felix Volpe

felix@n4f.no

469 50 665

2. nestleder

Stein Elgethuun

stein@n4f.no

41342665

Styreleder

Helle Munthe-Kaas

helle@n4f.no

976 11 170

1. nestleder

Mathias Fjeldstad Jørgensen

mathias@n4f.no

407 83 616