Organer

Forbundet Hyperion har mange organer som arbeider med ulike ting. Her kan du lese mer om alle organene:

Valgkomiteen

Valgkomiteen jobber for å finne dyktige nye tillitsvalgte for Hyperion. De reiser norge rundt og søker etter gode kandidater til sentraleverv og intervjuer disse. Valgkomiteen innstiller i valg av alle landstingsvalgte tillitsvalgte bortsett fra valgkomiteen. Ønsker du å stille til et sentralt organ eller ønsker du å nominere noen? Valgkomiteen kan kontaktes på valg@n4f.no. Valgkomiteen [&hellip

Sentralstyret 2020

Sentralstyret

Sentralstyret består av mellom seks og ni medlemmer valgt av Landstinget. Leder, 1. nestleder, og 2. nestleder sitter også i sentralstyret. Sentralstyret fatter beslutninger om hvordan programmet skal utføres, og deltar i arbeidet med å sette dette ut i livet. Sentralstyremedlemmer har gjerne bakgrunn fra styret i foreninger eller regionslag. Medlemmene får oftest ansvar for [&hellip

Landstinget

Landstinget er Hyperions øverste organ og har som oppgave å bestemme hovedlinjene i Hyperions drift påfølgende år. Landstinget finner sted hvert år før utgangen av oktober og alle medlemsforeninger i Hyperion kan stille med et antall delegater basert på foreningens antall enkeltmedlemmer. På Landstinget velges ledelse for påfølgende år (sentralstyre og arbeidsutvalg), og det vedtas [&hellip

Desisjonskomiteen

Desisjonskomiteen er Hyperions tolknings -og kontrollkomitee. Desisjonskomiteen skal kontrollere at forbundet blir styrt etter vedtektenes formål og landstingets vedtak. Desisjonskomiteen skal også løse alle eventuelle tvister hvis vedtektenes bokstav virker tvetydig eller situasjoner hvor det er uklart hvilke regler som gjelder oppstår. Medlemmer av desisjonskomiteen blir valgt for to år av gangen. Desisjonskomiteen består av: [&hellip

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) består av leder, 1. nestleder og 2. nestleder. AU fatter spesifikke beslutninger på detaljnivå og gjennomfører den daglige driften av forbundets kontor som koordineres av generalsekretæren. Vincent Mainardi, leder E-post: vincentm@n4f.no Telefon: 414 93 326 Laila Oftedal Voll, 1. nestleder E-post: laila@n4f.no Telefon: 916 97 584 Mathias Fjelstad Jørgensen, 2. nestleder E-post: mathias@n4f.no Telefon: 407 83 616 For [&hellip

 

 

 


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑