Prosjekter

Hyperions fundament utgjøres av selvstendige, tilsluttede medlemsforeninger som driver med fantastiske fritidsinteresser, og engasjement og aktivitetene som finnes hos disse.

Hyperion sine prosjekter er i stor grad for foreninger, og det er foreningene selv som skaper aktivitet rundt våre fantastiske fritidsinteresser. Det finnes historiske noen unntak for dette som sommerleir eller Fantastiske Folkefest som er arrangement for å fremme interessene til Hyperion sine foreninger.

MERK: På denne nye nettsiden er det kun listet opp aktiviteter og prosjekter som fortsatt arrangeres.