Bli medlem

For å bli medlem i Hyperion må man gjøre en av tre ting.

 1: En person kan melde seg inn i en medlemsforening.

2: Hvis du er med i en forening som ikke er medlem kan den melde seg inn.

3: En gruppe personer kan sammen starte en medlemsforening, du kan lese mer om det nedenfor.

Hvordan stifte en forening, steg for steg guide:

1: Lag formålsparagrafen.

Finn ut hva hensikten med foreningen er. Fantastiske fritidsinteresser er et ganske bredt/vagt begrep, og det er lov til å prøve seg med det meste. Aktivitet som minner om idrett kan skape komplikasjoner siden idretten har sitt eget forbund.

2: Finn medlemmer

Samle en flokk på minst 5 personer under 26 år, såkalte støtteberettigede medlemmer. Steg 1 og 2 skjer gjerne litt paralelt.

3: Ha stiftelsesmøte

Stift foreningen, dette består i hovedsak i å vedta noen vedtekter, og å velge et styre. Hyperions standardvedtekter er en grei mal, og de vil alltid bli godtatt som tilstrekkelig demokratiske. Husk å sette inn foreningens navn og alt slik før dere sender dem inn. Minimum antall medlemmer i styret er to, og de kan maksimalt velges for to år av gangen.

Essensen av medlemsdemokrati er at alle medlemmene har reelle og like muligheter til å påvirke foreningen gjennom demokratiske prosesser.

Skriv et referat fra stiftelsesmøtet og oppbevar det på en sikker plass. F.eks. på internettet.

4:  Kontingent og medlemsliste

Husk å samle inn kontingent (minimum 50 kroner) og innmeldingsblanketter. De 50 kronene fra hvert medlem, minstekravet fra staten for å regne noen som medlem i en organisasjon/forening/lag, er foreningens egne midler og skal ikke sendes inn til Hyperion. Det er fornuftig å gjøre dette på stiftelsesmøtet, og deretter med en gang nye medlemmer tas inn. En ryddig medlemsliste fra starten av kan bidra til å unngå mas. Medlemslistemal må brukes med mindre man har en avansert løsning som genererer lister Hypersys aksepterer.

5: Bli med i Hyperion

Søk medlemskap i Hyperion. Dersom dere har vedtatt noe som likner på standardvedtektene, eller har utformet gode og demokratiske vedtekter, og i tillegg har en medlemsliste i orden, vil dere med stor sannsynlighet bli godkjent som lokallag og motta en velkomstpakke fra Hyperion.

 


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑