Østre Aker vei 33, 0581 Oslo
PÅMELDINGEN ER STENGT

Landstinget 2021

Landstinget er Hyperions øverste organ og har som oppgave å bestemme hovedlinjene i Hyperions drift påfølgende år.

Landstinget finner sted hvert år før utgangen av oktober og alle medlemsforeninger i Hyperion kan stille med et antall delegater basert på foreningens antall enkeltmedlemmer året før.

Landstinget er forbundets øverste myndighet, og skal blant annet behandle arbeidsprogram, vedtekter, politisk program, rammebudsjett og valg av tillitsvalgte for 2022. Foreninger mottar invitasjon og kan melde seg på gjennom Hypersys.

Sted: Quality Hotell 33
Tid: 30. – 31. oktober, 2021
Antatt møtestart er klokken 09:00 lørdag 30. oktober. Det vil gjennomføres landstingsforberedende kurs 29. oktober for alle som deltar på Landstinget for første gang.

Mer informasjon finner du i innkallingene som sendes til foreningene på epost, og på våre nettsider: https://n4f.no/organisasjon/landstinget/.

Angående koronasituasjonen: Vi følger nøye med på myndighetenes råd fremover og planlegger enn så lenge at Landstinget gjennomføres mer eller mindre som normalt. Vi følger opp smittevernstiltak med hotellet.


Spørsmål kan rettes til n4f@n4f.no.
Vel møtt!

Videre ned på siden finner du sakspapirer og innkallinger til Landstinget 2021, samt forslag til nye styringsdokumenter og skjema for innsending av forslag. Denne siden oppdateres fortløpende. 

Saksblekka til Landstinget (inneholder alle sakspapirer):

Innkallinger:

Stille til valg?

Ønsker du å stille til valg i Hyperion i 2022? Da må du fylle ut skjemaene under før 30. september klokken 23:59.99. Mer informasjon om hva det vil si å stille til valg på Landstinget finner du her.

Forslag til nye styringsdokumenter

Sentralstyret har utarbeidet forslag til nytt arbeidsprogram, politisk program, organisatoriske retningslinjer og vedtektsendringer. Forslagene ble sendt ut til foreningene i andre innkalling, og du finner dem med linjenummer her:

Skjema for endringsforslag

Alle medlemmer i Hyperion har mulighet for å sende inn egne forslag til styringsdokumentene. Forslag skal sendes inn digitalt via skjemaene nedenfor. Merk at fristen for å sende inn forslag til vedtektsendringer er satt til torsdag 30. september. Fristene for endringsforslag til programmene, organisatoriske retningslinjer og rammebudsjett settes i Landstingets tidsplan. De foreslåtte fristene er lørdag 30. oktober klokken 14:00 for forslag til arbeidsprogram og politisk program, og lørdag 30. oktober klokken 16:30 for forslag til organisatoriske retningslinjer og rammebudsjett.

Forslaget til rammebudsjett, organisatoriske retningslinjer og arbeidsprogram sendes ut i tredje innkalling, senest to uker før Landstinget. Oppdaterte forslag vil komme i løpet av september. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med å sende inn forslag.

Redaksjonskomiteer under Landstinget 2021

Under Landstinget settes det ned to redaksjonskomiteer. Disse består av deltakere på møtet og innstiller på alle innkomne forslag til programmene, organisatoriske retningslinjer og rammebudsjett. Det er en komité for arbeidsprogram og organisatoriske retningslinjer, og en komité for politisk program og rammebudsjett. Redaksjonskomiteens innstilling blir publisert her underveis i møtet, straks redaksjonskomiteen er ferdig med sitt arbeid. Arbeidet foregår i hovedsak lørdags ettermiddag, etter at møtet er avsluttet.

Ønsker du å sitte i en redaksjonskomité under Landstinget 2021? Du kan sende inn kandidaturen ditt her!