Østre Aker vei 33, 0581 Oslo

Landstinget 2021

Landstinget er Hyperions øverste organ og har som oppgave å bestemme hovedlinjene i Hyperions drift påfølgende år.

Landstinget finner sted hvert år før utgangen av oktober og alle medlemsforeninger i Hyperion kan stille med et antall delegater basert på foreningens antall enkeltmedlemmer året før.

På Landstinget velges ledelse for påfølgende år (sentralstyre og arbeidsutvalg), og det vedtas arbeidsprogram, politisk program og budsjett. Landstinget er det eneste organet i Hyperion som kan endre vedtektene

Mer informasjon om Landstinget 2021 og påmelding vil komme i løpet av sommerferien sammen med første innkalling til alle medlemsforeninger. Vi håper på at årets arrangement vil kunne bli avholdt fysisk i Oslo.

Alle medlemsforeninger kan delta på Hyperion sitt Landstinget.