Høring om nye styringsdokumenter

MERK: Denne artikkelen er flere måneder gammel, og kan inneholde feil informasjon om interesseforbund og forslag til Landstinget 2021.

Ærede medlemsforeninger, regionslag og tillitsvalgte i Hyperion,

Landstinget i oktober vedtar nye vedtekter, nye organisatoriske retningslinjer, nytt arbeidsprogram og nytt politisk program for Hyperion. Det er sentralstyret som foreslår de nye dokumentene, men vi vil ha dine innspill! Derfor sender vi styrets forslag på høring over sommeren.

Landstinget er Hyperions viktigste møte og den viktigste arenaen hvor medlemsforeningene kan påvirke hvordan Hyperion skal fungere, hva vi skal jobbe med og hva vi skal mene politisk. Sentralstyret legger frem forslag til nye styringsdokumenter, som de har jobbet med i løpet av våren. Til Landstinget 2021 har sentralstyret også foreslått en lang rekke interne endringer i forbundet. Tidligere har dette blitt kalt for en særforbundsmodell, men sentralstyret foreslår å opprette ett nytt sentralt ledd i forbundet kalt for interesseforbund. Mer om dette kan du lese i høringsdokumentene.

Innspillene som kommer i høringsrunden vil bli behandlet i sentralstyret før de endelige forslagene sendes ut til foreningene, som så blir behandlet på Landstinget 30. og 31. oktober. – Vi gleder oss til å se hvilke tilbakemeldinger medlemsforeningene kommer med, sier styreleder i Hyperion, Vincent Mainardi.

Medlemmer oppfordres til å sende inn innspill til alle fire dokumentene. Hold gjerne innspillet ditt kort og konkret, og vis til den konkrete paragrafen eller punktet du eventuelt mener at bør endres. Innspill sendes ved å fylle ut skjema på under eller på siden til Landstinget.

Fristen for å sende inn innspill er 10. august 2021.