Støtteordninger

Frifond

Frifond er en tilskuddsordning for midler til lokal aktivitet i barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge. Som medlemsforening i Hyperion kan man motta støtte fra Frifond til aktivitet i foreningen. Hyperion deler ut frifondmidler hvert år, både til eksisterende foreninger og til nye foreninger som ønsker å bli med (etableringstilskudd). Hyperions tildeling baserer seg på antall [&hellip

Kommunale og regionale støtteordninger

Alle norske kommuner og fylker har støtteordninger for barne-og ungdomskultur som Hyperions medlemsforeninger kan benytte seg av. Disse er for mange og for varierte til å publisere her. Hyperions regionslag har oversikt over disse og kan hjelpe din forening å mota slike søttemidler. Hvis din forening hører til i en region hvor Hyperion ikke har [&hellip

Momskompensasjon

Medlemsforeninger i Hyperion kan søke om å bli en del av Hyperions søknadsgrunnlag for momskompensasjon. Hensikten med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner for kostnader de har til merverdiavgift(moms) på kjøp av varer og tjenester. Hvor mye får dere? Tidligere år har man fått utbetalt ca. 5,3% av det man hadde i utgifter året før [&hellip

Internasjonal reisestøtte

Den internasjonale reisestøtteordningen har som formål å støtte internasjonal aktivitet og deltagelse i forbundet. Hyperion ønsker å oppfordre tillitsvalgte i foreningene til å reise ut som fantastiske ambassadører til søsterforeninger i utlandet. Å hente impulser internasjonalt fra andre arrangementer og foreninger kan være kompetansehevende  og inspirerende, og med denne støtteordningen ønsker vi å legge mer tilrette for dette. Alle Hyperions aktive [&hellip

Kurstilskudd

Hyperion er medlem av Studieforbundet næring og samfunn, noe som betyr at foreningene kan motta tilskudd fra dem ved å rapportere kurs. Her er et utvalg av kurs som er ekstra relevant for foreningene, som man kan holde kurs om: Kursadmin og satser Å søke tilskuddsstøtte hos Studieforbundet gjøres gjennom KursAdmin, et elektronisk registreringssystem hvor [&hellip

Hyperfondet

Hyperfondet – prosjektstøtten

Hyperfondet er Hyperions prosjektstøtte, og har som formål å støtte videreutvikling av arrangementer og større prosjekter i Hyperions medlemsforeninger. Støtteordningen finansieres med midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Alle aktive medlemsforeninger i Hyperion kan søke om støtte til tiltak og investeringer som styrker og utvikler sine arrangementer, for eksempel innkjøp av utstyr til datatreff og lignende. Foreningen [&hellip

Ekstraordinært koronatilskudd

Hyperion innfører et ekstraordinært tilskudd til foreninger som har særlig behov for ekstra økonomisk støtte grunnet avlyste arrangementer eller manglende faste inntekter som følge av koronapandemien i 2020. Støtteordningen deles kun ut én gang. Alle aktive medlemsforeninger i Hyperion kan søke om tilskudd. Foreningen må ha levert godkjent årsrapport for 2019 og ha betalt forbundskontingenten [&hellip


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑