Hva skjedde på Landstinget 2021

Ærede medlemsforeninger, regionslag og aktive i Hyperion.

Enda et Landsting ble gjennomført den 30.-31. oktober, og for de som ikke tok del eller kanskje ikke helt husker så har sentralstyret forsøkt å oppsummere de viktigste vedtakene som ble fattet, og hvordan det kan påvirke din forening i 2022!

Nytt styre!

Vi gratulerer det nyvalgt sentralstyret som skal sitte i 2022!

Det nye styret er som følger!

Helle Munthe Kaas som leder

Mathias Jørgensen 1. nestleder

Stein Elgethun som 2. nestleder

Øvrige styremedlemmer:
Hanne Ø. Heisholt som
Christiane Tekshov
Audun Elvanes
Andreas Ørjansen Kaarevik
Sara Alix Frønningen Bell
Karl Fredrik Haugland

Til desisjonskomiteen ble Sindre Sollie og Leaf Torseth valgt inn for to år. For valgkomiteen i 2022 ble Max Hauge, Eina Jørgensen, Erik Vågslid, Ida Rabben Trælens og Vincent Mainardi valgt inn.

Sentralstyret 2022
Fra høyre: Chris, Sara, Stein, Helle, Andreas, Audun og Karl Fredrik. (ikke tilstede Mathias og Hanne)

Interesseforbund

I 2022 vil en store endring av forbundet sitt struktur tre i kraft. Alle interesseområder i Hyperion vil fra 2022 kunne opprette egne interesseforbund, et nytt sentralt ledd i forbundet.

Interesseforbund vil være underlagt sentralstyre, men vil være selvstendig i en tilsvarende modell av det regionslagene til Hyperion er i dag. Interesseforbundene vil ha som oppdrag å samle og bistå foreninger med felles interesser, og skape bedre tilpasset aktivitet for disse interesseområdene.

Alle foreninger vil få muligheten til å starte opp et eget interesseforbund for den interessen de best føler de er egnet for, men ikke skal tvinges inn i et interesseforbund. Foreninger tilknyttet et interesseforbund kan få ekstra krav for medlemskap, og en annen utdeling av Frifondsmidler, men alle aktiviteter arrangert av et interesseforbund vil være åpent for alle medlemsforeninger i Hyperion.

Mer informasjon om hvordan starte opp interesseforbund vil komme nærmere nyåret.

Bruk av enten 2019, 2020 eller 2021 tall

Selv om Norge ble gjenåpnet i september, er pandemien fortsatt ikke over. For å sikre at ingen foreninger skal måtte straffes på bakgrunn av manglende rekruteringsarenaer og lave medlemstall vil foreninger kunne benytte seg av det beste medlemstallet i enten 2019, 2020 eller 2021 ved Frifondssøknaden i 2022. Dette gjør også at de foreningene som har gjort en ekstra innsats under pandemien og har opplevd en medlemsvekst vil kunne forvente en liten økning i frifondsutdelingen, uten at det skal gå altfor mye utover andre foreninger.

Hyperion året 2022

Det er det påtroppende sentralstyret som har ansvar for å utføre Hyperion sitt arbeidsprogram. Allikevel kan nok foreninger allerede nå se frem til både kurs og nettverksgrupper tilknyttet opprettelse og oppfølging av interesseforbund med tilbud fra disse interesseforbundene selv.

Vanlig tilbud som foreningsbesøk, kursing innenfor alt av foreningsdrift, ledelse, og økonomi, i tillegg til møteplasser for foreninger og aktive i forbundet for å møte andre, dele erfaringer og prøve nye fritidsinteresser de ikke har vært borti før!

Du kan lese mer om hva Hyperion skal gjøre neste år ved å ta en titt på arbeidsprogrammet for 2022 som ble vedtatt på Landstinget. Dere finner også oppdaterte styringsdokumenter for 2022 på nettsidene våre.

Resten av 2021

Men Hyperion året 2021 er ikke helt ferdig!

Husk at alle foreninger må signere Frifond innen 30. november i HyperSys! For mer informasjon sjekk mail, eller les denne artikkelen her. Dette MÅ GJØRES for å motta Frifondsmidler.

I tillegg kan foreninger og aktive alltids bestille foreningsbesøk eller kurs på forbundets nettsider for desember.